आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा एमईएस माध्यमीक विद्यालयाच्यो कार्यावळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पतिनिधी
मुरगांवः जुवारीनगरच्या एमईएस उच्च माध्यमीक विद्यालय, पालक-शिक्षक संघ आनी दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान 21 जूनाक जावपी 8व्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा निमतान कार्यावळी आयोजीत केल्यात.
योगाचेर व्याख्यांना, भलायकी बरी दवोरपा खातीर घेवपाची जतनाय, उपचारात्मक उपक्रम आनी हेर कार्यावळी ह्या दिसा जातल्यो अशी म्हायती विद्यालयाचो प्राचार्य विश्वनाथ स्वार हांणी एके पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार पालल- शिक्षक संघाची अध्यक्ष अनिता थोरात, सचीन ठाकूर, मंजुळ भट, संदेश गोसावी हाजीर आशिल्ले.
भलायकी तपासणी शिबीर, मेडिकॅर आनी बेलनेसा संबंदी तज्य दोतोरांची चर्चेची कार्यावळ जातली अशें स्वार हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाचे फांटभुंयेर विद्यालयाच्या खेळां विभागा वतीन  27 जून मेरेन 21 दिसांचो योगासन उपक्रम जातलो. प्राचार्य स्वार योगगुरू आनी योग उपचार तज्ञ्न आसात. ते योगा उपक्रमाचें फुडारपण करतले.
——————————–