आंगणवाडी सेविकांचें आंदोलन फाटीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटले 47 दीस केलें आंदोलन; आयज सावन कामार हाजीर

पणजी: फाटले 47 दीस आझाद मैदानार आंदोलन करपी आंगणवाडी सेविकांनी निमाणें आंदोलन फाटीं घेतलें. आयज (मंगळारा) सावन त्यो कामार हाजीर जातल्यो. काल (सोमारा) रातीं उसरां काँग्रेसीचे फुडारी दिगंबर कामत, मायकल लोबो तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी विजय सरदेसाय हांचे हाजिरेंत तांणी हें आंदोलन फाटीं घेतलें.

काल अधिवेशनांत आंगणवाडी सेविकां विशीं विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आवाज काडले उपरांत मुख्यमंत्री रातीं उसरां ह्या आंगणवाडी सेविकांक विधानसभेंत आपोवन घेतलें. ह्या वेळार बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, मायकल लोबो तशेंच हेर फुडाऱ्यांचे हाजिरेंत बसका जाली. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी तांचे कडल्यान कांय अटी मान्य करून घेतल्यो. त्यो अटी ह्या सेविकांनी मान्य केल्यो. ह्या वेळार बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे संचालकूय हाजीर आशिल्ले.

फाटले 47 दीस ह्या आंगणवाडी सेविकांनी आमकां परतून सेवेंत घेवचें हे मागणी खातीर आंदोलन केल्लें. हातूंत 27 दीस आमरण उपोशण केलें. जाल्यार फाटले 6 दीस ‘उदक सोड’ आंदोलन केलें. ह्या वेळार कांय आंगणवाडी सेविकांची भलायकी इबाडिल्ली. तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केले. पूण ह्या सेविकांनी परतून आंदोलनाक सुरवात केल्ली. जो मेरेन आमकां सेवेंत घेनात तो मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचे नात असो निश्चेव ह्या सेविकांनी केल्लो.

ह्या आंगणवाडी सेविकांक मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेंत आपोवन हेर विरोधी फुडाऱ्यांचे हाजिरेंत बसका जाली. ह्या वेळार तांकां कांय अटी घाल्यो त्यो तांणी मान्य केल्यो. मंगळारा सावन त्यो कामार कायदेशीर हाजीर रावतल्यो. पूण फाटले 47 दीस आंदोलन करीत आशिल्ल्यान ह्या सेविकांची भलायकी इबाडल्या. फुडल्या सप्तकांत त्यो रजेर वतल्यो. निमाणें विरोधी गटाचो सरकारान आवाज आयकलो. तशेंच प्रसार माध्यमांनी ह्या सेविकांक बरें सहकार्य केलें अशें ह्या वेळार अ‍ॅड. हृदयनाथ शिरोडकार हांणी म्हणलें.

निमाणें आमकां न्याय मेळ्ळो. फाटलो देड म्हयनो आमच्या हक्का खातीर आझाद मैदानार आंदोलन करताल्यो. आमचें कुटुंब, भुरगींबाळांक सोडून भर पावसांत आंदोलन केलें. उसरां काय जायना पूण आमकां न्याय मेळ्ळाे. हातूंत आमकां विरोधी फुडाऱ्यांचें तशेंच सगल्या प्रसारमाध्यमांचें खूब सहकार्य मेळ्ळें. ताका लागून आमी तांच्या रिणांत उरतल्यो अश्यो भावना ह्या वेळार आंगणवाडी सेविकांनी उक्तायल्यो.