अश्लील उतर वापरिल्ल्यान चिखली सचिवा आड पुलीस कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायत मंत्री, संचालक, मुरगांव गट विकास अधिकारी हांचे कडेनूय करतले कागाळ: सरपंच

वास्को: चिखली पंचायत मंडळाचे बसकेंत सगल्यां मुखार एका बायल पंच वांगड्यांक ‘गेट आवट’ अशें फर्मावन अश्लील उतर वापरिल्ले खातीर चिखलीचे सचीव अमृत साखळकार हांचे आड सरपंच, उपसरपंच आनी हेर पंचांनी वास्को पुलीस स्टेशनार शुक्रार रितसर कागाळ केल्या. ह्या प्रकरणांत पंचायत मंत्री, पंचायत संचालक, मुरगांव गट विकास अधिकारी आनी संबंदितां कडेन कागाळी करतले अशें सरपंच सॅबी परेरा हांणी सांगलें.

चिखली पंचायतीची मॉन्सूनपूर्व आनी विकास कामांच्यो निविदा मंजूर जाल्यात. तीं कामां सुरू करपा खातीर आदेशपत्र दिवपाची गरज आशिल्ली. पूण तें अजून दिवंक नाशिल्ल्यान हेर पंचांनी सरपंचा कडेन चवकशी सुरू केली. निविदा मंजूर जावन लेगीत वर्क ऑर्डर कित्याक दिना अशें विचारपाक सुरवात केली. ताका लागून सरपंच परेरा हांणी शुक्रारा उपसरपंच कमलाप्रसाद यादव आनी हेर पंच तशेंच सचीव साखळकार हंचे सयत आपल्या कॅबिनांत खास बसका आयोजीत केल्ली. त्या वेळार हें प्रकरण घडिल्ल्यान सरपंचा सयत सगल्यांनी अजाप उक्तायलें.

ह्या प्रकरणांत सरपंच परेरा हांणी सांगलें, शुक्रारा आमी मॉन्सूनपूर्व आनी विकास कामांचे फायली संबंदी चर्चा करताले. निविदा मंजूर जाल्ल्यान ते संबंदीच्यो फायली आयिल्ल्यान सचिवान इनवर्ड क्रमांक दिवपाची गरज आशिल्ली. ते संबंदी तांकां विचारलें, पूण तो स्वता कोण तरी मंत्री, संचालक आशिल्ले भशेन वागूंक लागलो. उरफाट्यो जापो दिवंक लागलो. त्याच वेळार एक व्यक्ती कामा खातीर ताचे कडेन आयली. तेन्ना ‘हे लोक म्हजी तकली खावपाक येतात’ अशें सचिवान म्हणलें. ताचेर बायल पंच वांगडी सनिफा डिकॉस्टा हांणी, ‘तुमी अशे कित्याक उलयतात, तांचीं कामां आसतात म्हणून ते येतात’ अशें म्हणलें. ताचेर सचिवाक तिडक आयली. ‘तूं ओगी बस, ‘गेट आवट’ अशें सांगून तिडकीन उठलो. ते उपरांत सांगूंक येना अशा उतरांनी गाळी संवल्यो. ताका लागून सनिफा डिकॉस्टा रडूंक लागल्यो. ह्या वेळार अशीं उतरां वापरूं नाका अशें हांवें सांगतकूच तो तिडकीन भायर गेलो.

ताची आमचे कडेन तिडक आसत जाल्यार ताणें ताची तिडक कामा निमतान येवपी ग्रामस्थांचेर काडची न्हय. पंचायत वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता केन्नाय लागूंक शकता. ताका लागून मंजूर जाल्लीं विकासकामां करूंक मेळचीं नात. अशें परेरा हांणी स्पश्ट केलें. सनिफा डिकॉस्टा हांणीय घडिल्लो प्रकार सांगलो. ह्या प्रकरणांत पंचायत मंत्र्यान योग्य ती दखल घेवपाची विनंती तांणी केली. आयज म्हजे बाबतींत हो प्रकार घडलो. फाल्यां दुसऱ्याचे बाबतींत हो प्रकार घडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. त्या सचिवाक कशें वागचें हे संबंदी योग्य ती शिकवण दिवपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणांत हांव दाबोळीचे आमदार, संचालक, गटविकास अधिकारी हांचे कडेन कागाळ करतलों अशें तांणी स्पश्ट केलें.

उपसरपंच यादव हांणी लेगीत घडिल्लो प्रकार त्रासदायक आशिल्लो अशें सांगलें. असलो प्रकार आपणें केन्नाच पळयलो ना. सरपंचाकूय तो सचीव किमंत दिना ही अजापाची गजाल आसा. पंच रॉबर्ट हांणी हो सचीव लोकांक त्रास दिवपा खातीर आयला आसुये असो दुबाव उक्तायलो. ‘तूं वर्क ऑर्डर दिवन पळय, जो ती टायप करतलो त्या कर्मचाऱ्याक हांव योग्य तो धडो शिकयतलों. कामाचीं बिलां मंजूर करचो ना’ अश्यो धमक्यो तो सरपंचाक दिता अशें तांणी सांगलें.