अश्टतासी कोंकणी साहित्यीक भरत नायक संवसाराक अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : कोंकणी साहित्यीक, रंगकर्मी, कवी आनी दिग्दर्शक भरत नायक आयतारा सकाळीं संवसाराक अंतरले. ते फाटलो कांय तेंप दुयेंत आशिल्ले. आयतारा सांता क्रुझ मसंडभुंयेंत दनपरां साडेतीनांक तांचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जाले. तांचे पुतणये अभिजीत नायक हांणी मुखाग्नी दिलो. ह्या वेळार कोंकणी साहित्यीक हजर आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर कोंकणी मळाचेर दुख्खाची सया पातळ्ळ्या.

पेशान शिक्षक आशिल्ल्या भरत नायक हांणी साहित्य, नाट्य तशेंच कोंकणी चळवळींत मोलाचें योगदान दिलां. तांणी पिरायेच्या धाव्या वर्सा सावन अभिनयाक सुरवात केली. इतिहासीक, समाजीक, पौराणीक मेळून शंबरेक नाटकांनी तांणी प्रयोग केल्यात. छप्पन थिगळी येसवंत ह्या एकपात्री नाटकाचे तांणी 80 वयर प्रयोग केल्यात. पुंडलीक नायक हांचें हें नाटक 1980 च्या दसकांत बरेंच गाजिल्लें. गोवा कला अकादमी नाट्य सर्तींत अभिनय आनी दिग्दर्शनाची साबार इनामां तांणी मेळयल्यांत. शालेय पुस्तकांनी तांच्यो कविता तशेंच काणयांचो आस्पाव आसा. भारतीय भाशा संस्थान म्हैसूर हे संस्थेन तयार केल्ल्या कोंकणी बालगितां पुस्तकाच्या वावरान गीतकार म्हूण तांणी मोलादीक वांटो दिला. 15व्या अखील भारतीय कोंकणी संमेलनाचे ते येवकार अध्यक्ष आशिल्ले. उगतें मळब ह्या नांवान तांणी हेर कवींच्या साह्यान संस्था स्थापन केल्ली. ते वरवीं ते दर म्हयन्याक पणजे भोवभाशीक कविसंमेलन घेताले.

1987 वर्सा कोंकणी राजभास चळवळ नेटान सुरू जाली. 555 दीस ती चल्ली. ह्या वेळार प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रितीन भरत नायक हांणी खूब वावर केला. हे चळवळीचें मुळावण घालपाक तांणी मोलाचें योगदान दिलां. नाटक, साहित्य आनी चळवळीक तना- मनान ओंपून घेतिल्ले ते खडेगांठ वावुरपी आशिल्ले. दाखय, लिपय करिनासतना सडेतोड लिखाण करपाक तें आघाडेचेर आशिल्ले. तांणी सुनापरान्त, भांगरभूंय आनी साबार नेमाळ्यांनी खूब लिखाण केलां. खास करून भुरग्यां खातीरचीं नाटकुलीं आयजूय लोकप्रीय आसात. तांच्या मरणाचेर साबार लोकांनी दुख्ख उक्तायलां.