अवतारपुरूष देवाचो तरंगोत्सव 7 जानेवारीच्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण ः श्रीस्थळ काणकोणचें श्री मल्लिकार्जुन देव हें पुराय गोंयांतलें खूब मोटें दैवत म्हणून वळखतात. ईश्वर पार्वतीचें अस्तित्व आशिल्ल्या ह्या देवस्थानांत श्री अवतारपुरूष देवाचो तरंगोत्सव, अवसर आनी दैवी अनुभूती पळोवपाक मेळटा.
पौष शुक्ल पुनव ते फाल्गुन षष्ठी मेरेन सुमार दोन म्हयन्यांच्या काळांत श्री अवतारपुरूषांचो पुराय काणकोण आनी उत्तर कर्नाटक वाठारांत तरंगोत्सव मनयतात.
ह्या काळांत देवाचीं तरंगां, गडे, मेळ आनी संबंदीत सेवेकऱ्यांचो लवाजमो भोंवता. प्रथे प्रमाण थारावीक सुवातेर (घरवय) तिथी प्रमाण देवाचो अवतार (अवसर) जाता आनी थंयचे मानेली आनी भाविकांक कौल प्रसाद दितात.
अंदूं श्री अवतारपुरूष देवाची नामनेची कार्यावळ शेनवारा, 7 जानेवारी 2023 सावन सुरवात जाता. देवाचीं तरंगां, भगत, गडे आनी संबंदीत सेवेकरी आदल्या दिसा रातीं आसाळी, खालवडे आनी मैथळ (भाटपाल) ह्या तिनूय घरवय (मठ) चेर जमतले आनी दरेका मेळाक परंपरे प्रमाण शुद्धी, अळंकार, पुजा अर्चा करून उपाहार अर्पण करतले. फांतोडेर दरेका मेळाचो आपापल्या घरवयचेर अवतार कौलप्रसाद जावन श्रीस्थळार प्रयाण करतले.
शेनवारा सकाळीं 11.30 वरांचेर श्रीस्थळा वयल्या श्री मल्लिकार्जुन देवळाच्या प्राकारांत तिनूय मेळ एकठांय येवन अवतार जातलो आनी सगले मानेली, म्हाजन आनी भाविकांक कौल प्रसाद जातलो. हे कार्यावळी वेळार सगल्यांनी शांतिकाय पाळची आनी शिस्तीन कौल घेवचो तशेंच सांजवेळा स वरां मेरेन सगल्या भाविकांनी मंदिरांत हाजीर रावन कौल आनी कृपाशिर्वाद घेवचो अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष विठोबा देसाय हांणी आवाहन केलां.
वर्सावळी प्रमाण कांय दिसांनी म्हाल वेळीप, म्हाल देसाय, खालवडेची घरवय, मैथळची घरवय हांगा ‘तळयो’ स्विकारून श्री देव अवतारपुरूषाचो लवाजमो शिवेश्वर महालांत (उत्तर कर्नाटक) आपले कुळावी आनी भक्तांक दर्शन दिवपा खातीर पांयांनीच प्रयाण करतले.
हो लवाजमो कर्नाटकांतल्या पंटलबाग, मुडगेरी, नागफोंड, सदाशिवगड, बाड, मक्केरी, चेंडीये, किन्नर, बोळये, हळगा, हुळगा, हणकोण, गोपशिट्टा ह्या वाठारांनी भोंवन तळयो घेतात आनी उपरांत फुडें होन्नावर, मंकी, कैगा, कुंभारवाडो, जोयडा, उळवी हांगा सावन रामनगरी मार्गान सांग्यार सावन गांवडोंगरी कुडेवाड्यार तांचें आगमन जाता. मजगतीं काळे न्हंयेचे पलतडच्या सकली मक्केरी, वयली मक्केरी, चेंडिये, किन्नर आनी खारगा ह्या पांच सुवातांनी अवतारपुरूषाचो अवसर जावन कुळावी आनी भाविकांक कौल दितात.
वेळेचे उपलब्धते प्रमाण बैलूर, बैंदूर, बारखूर आनी हळदीपूर ह्या वाठारांतूय देव भाविकांक आपलें दर्शन आनी आशिर्वाद दीत आसता. कर्नाटकांतली यात्रा सोंपोवन श्री अवतारपुरूषाचें फाल्गुन म्हयन्यांत पुनरागमन जाता आनी उपरांतच्या फुडल्या सत्रांत काणकोण म्हालांतले आपले म्हाजन, कुळावी, ग्रामस्थ आनी भाविकांक दर्शन, अवसर, कौल, तळय आनी आशिर्वाद दिवपाक खालवड्या सावन सुरवात करतात.