‘अल्ला हू अकबर’ चे नारे दित पर्यटकांचेर हल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पॅरीस, खबरां संस्था ः फ्रांसाची राजधानी पॅरिस शारांत आयफेल टॉवर आसा. हजारांनी पर्यटक हे सुवातेर येतात. ह्या जाग्यार अल्ला हू अकबराचे नारे दित तरणाट्यान तीन पर्यटकांचेर सुरीन हल्लो केलो. हांतूत जर्मन तरणाट्याक मरण आयलें. आनी दोन पर्यटक गंभीर जखमी जाले. फ्रांन्साचे गृहमंत्री गेरोल्ड डर्मेनिन हांणी हल्लेखोराक पुलिसांनी अटक केल्ल्याची म्हायती दिल्या.
सूत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, पुलिसांनी हल्लेखोराची चवकशी सुरू केल्या. हल्लो करप्यान सांगलें, अफगाणिस्तान आनी पॅलेस्टायनांत मुसलमानांक मारतात देखून आपूण अस्वस्थ जावन हल्लो केलो. थळाव्या एजन्सीन हे विशीं कांयच स्पश्ट करूंक ना. ह्या प्रकरणांतल्या हल्लेखोराची चवकशी चालू आसा आनी योग्य म्हायती बेगीन मेळटली अशें गृहमंत्र्यान सांगलां.
शेनवारा सांजवेळा सुमार 9 वरांचेर पॅरिसांत एका हल्लेखोरांन परकी पर्यटकांच्या जोडयेचेर हल्लो केलो अशें डर्मेनिन हांणी सांगलें. मागीर आनीक एकल्याचेर हल्लो केलो. फिलीपीन्सांतल्या एका जर्मन पर्यटकाक हातूंत मरण आयलें. ताचेर हल्लो करप्यान सुरयेन हल्लो केल्लो. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस थंय पावले आनी हल्लेखोराचो फाटलाग करून ताका अटक केली.
थळाव्या माध्यमांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, हो हल्लेखोर इस्लामाचो पालन करपी आसा. मानसीक नदरेन तो दुबळो आशिल्ल्याचेंय कळ्ळां. हे घडणुकेची आनी हल्लेखोराची चवकशी चालू आसा. फ्रांन्सात अशे तरेचे हल्ले वाडत आसात. फाटल्या म्हयन्यांत एका हल्लेखोरान ‘अल्ला हू अकबरा’चो नारे दित गोळीबार केलो.