अर्थीक तुटींत वाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: सप्टेंबराचे निमाणे कडेन चालू अर्थीक वर्सा केंद्र सरकाराची अर्थीक तूट ७.०२ लाख कोटी रुपयां मेरेन पावल्या. पुराय अर्थीक वर्सा थारायिल्ले मोखीच्या ३९.३ टक्क्यांची तूट आसा, जाल्यार पोरुं ह्याच काळांत ती ३७.३ टक्के आशिल्ली.
सरकारी खर्च आनी जमा जावपी येणावळी मदलो फरक म्हळ्यार अर्थीक तूट. महालेखापालांनी (सीएजी) जाहीर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण सप्टेंबराचे निमाणे कडेन वित्तीय तूट ७.०२ लाख कोटी रुपया मेरेन पावली. अर्थसंकल्पांत केंद्र सरकारान चालू अर्थीक वर्सा एकूण देशांतल्या उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.९ टक्क्यांचेर अर्थीक तूट हाडपाचें लक्ष्य थारायलां. फाटल्या अर्थीक वर्सा जीडीपी तुळेंत ६.४ टक्के अर्थीक तूट आशिल्ली.
सप्टेंबराच्या निमाणे कडेन चालू वित्तीय वर्सा केंद्र सरकाराक ११ लाख ६० कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळ्या. ही येणावळ वर्सुकी मोखीच्या ४९.८ टक्के आसा. एप्रील- सप्टेंबर ह्या काळांत निव्वळ कर वसुली वर्सुकी मोखीच्या ५२.३ टक्क्यां मेरेन पावल्या. सप्टेंबराचे निमाणे कडेन केंद्र सरकाराचो खर्च २१.१९ लाख कोटी रुपया आसा. वर्सुकी मोखीच्या ४७.१ टक्के इतलो आसा.