अर्थीक खबरां चॅनलाच्या आदल्या निवेदकाक सेबीन घालो 1 कोटीचो दंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय, प्रतिनिधी ः भांडवल बाजार नियंत्रक ‘सेबी’न अर्थीक खबरां चॅनलाच्या आदल्या निवेदकाक एक कोटी रुपया दंड घालो. ताचे वांगडाच आनीक आठ जाणांक पांच वर्सां खातीर शेअर बाजारांत वेव्हार करपाचेर बंदी घाली. संबंदीत चॅनलाचे एके कार्यावळींत सुवार्थी गुंतवणूक सल्लो आनी वेव्हार करपाक आवाहन केल्ल्यान ही कारवाय केल्या.
सेबीन आदले पत्रकार प्रदीप पांड्या आनी तंत्रीक विश्लेशक अल्पेश वासनजी फुरिया हांकां दरेकीं एक कोटी रुपया आनी उरिल्ल्या स संस्थांक दरेकीं 10 लाख रुपया दंड घालो. फुडल्या 45 दिसांत दंड भरपाचो निर्देश दिला. खबरां चॅनलाच्या ‘पंड्या का फंडा’ हे कार्यावळीं वरवीं फटीच्या हेतान केल्ल्या शिफारशींची बारीकसाणेन चवकशी जाली तेन्ना ही कारवाय केली. अल्पेश फुरिया आनी प्रदीप पंड्या हांच्या सयत संबंदीत कंपनींनीय ह्या फटीच्या वेव्हारांतल्यान बेकायदेशीर तरेन मेळयल्लो 10.83 कोटी रुपयाचो फायदो जमा करपाचो आदेश दिला. हातूंतल्यान 8.39 कोटी रुपया तांणी सेबीच्या ऑक्टोबर 2021 वर्साच्या अंतरीम आदेशांत तांणी पयलींच जमा केल्यात. देखून तांकां उरिल्ले 2.44 कोटी रुपया आतां 12 टक्के व्याजा सयत नियामका कडेन जमा करचे पडटले. प्रदीप पंड्या हांच्या ‘पंड्या का फंडा’ कार्यावळींत ‘बाय- टुडे- सेल- टुमारो’ (बीटीएसटी) आनी ‘इंट्रा- डे’ वेव्हारा खातीर केल्ल्या शेअर शिफारशींत ताचोच सुवार्थ आशिल्ल्याचे दिसून आयले. पंड्या 2021 मेरेन ह्या चॅनलाचेर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतालो, जाल्यार अल्पेश फुरिया ह्या कार्यावळींत सोयरो विश्लेशक म्हणून वांटो घेतालो. सोशल मिडिया वरवीं स्टॉक शिफारशीय तांणी दिल्यात.