अर्थसंकल्पांत रस्त्यां वयले खड्डेपुरोवपाक पयशांची तजवीज करचीआमदार डिलायला लोबो हांची सरकाराक सुचोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
शिवोलीः रस्त्यार खड्डे पडटकूत ते पुरोवपा खातीर पैयशे कोणे खर्च करचे हो प्रश्न उप्रासता. रस्ते फोडपाचें काम वेगवेगळी सरकारी खाती आनी हेर संस्था करतात. काम जाल्या उपरांत हे रस्ते सारके करून दिवपाचें नांव काडनात. राज्यांतल्या रस्त्यांचेर पडपी खड्डे पुरोववा खातीर राज्याच्या अर्थसंकल्पांत पयशांची तजवीज करची अशी सुचोवणी शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांणी डॉ प्रमोद सावंत सरकाराक केल्या.
मार्ना-शिवोले हांगा सुमार 10 लाख रुपया खर्च करून मार्ना सेंट सॅबेस्तियान चॅपेल आनी घोल मार्ना हांगा व्हाळ बांदपाच्या कामाक सुरवात करून दिल्या उपरांत लोबो पत्रकारां कडेन उलयताली. कार्यावळीक मार्ना-शिवोले पंचायत सरपंच शर्मिला वेर्णेकार, उपसरपंच विल्मय फर्नांडीस, पंच वांगडी सोनाली आगरवाडेकार, फ्रेडी फर्नांडीस आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. पावसा पयलींचीं काम जाता तितल्या बेगीन करतले अशी लोबो हिणे सांगलें. खड्डे पुरोवपाक अर्थसंकल्पांत खासा तजवीज केल्यार कोणाल्या पयशांनी ते पुरोवपाचें हो प्रश्न उप्रासचो ना आनी खड्डे बेगोबेग पुरोवप जातलें अशें तिणे फुडें उलयतना सांगलें.
मार्ना-शिवोले पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी कोयर मेळटा थंड उडोवचो न्हय अशें आवाहन सरपंच शर्मिला वेर्णेकारान केलें.