अभिषेक-ज्योती जोडयेक भांगर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फ्रान्साची राजधानी पॅरीसांत चालू आशिल्ले संवसारीक करंड नेमबाजी स्टेज 3त भारताच्या कम्पावण्ड मिश्र पंगडान उत्कृश्ठ प्रदर्शन करतना भांगरा पदक जिखलें.

ज्योती सुरेखा आनी अभिषेक वर्मा हे जोडयेन फायनलींत येजमान देशाचे रॉबिन जाटमा आनी लिसेल जाटमा हे जोडयेक 152-149 फरकान हारयली.

ते पयलीं जाल्ले सेमी फायनलींत भारताचे जोडयेन एस्टोनियाचे जोडयेक 156-151 अशा फरकांनी हारयिल्लो. क्वॉर्टर फायनलींत अभिषेक-ज्योती जोडयेक अल साल्वाडोराचे रॉबेर्टो हर्नांडेज आनी सोफिया पेज कडल्यान खर आव्हान मेळिल्लें. दोनूय पंगड 3-3 अशे बरोबरींत आशिल्ले. ते उपरांत शुटआवटांत भारतान जैत जोडलें.

हाचे आदीं दक्षीण कोरियांत जाल्ले संवसारीक करंड सर्त स्टेज दोनांतले मिश्र गटांत अभिषेक आनी अवनीत कौर हे जोडयेन कांश्या पदक जिखिल्लें.

संवसारीक तिरंदाजी सर्तीचें आयोजन दरेक वर्सा संवसारांतल्या वेगळ्यावेगळ्या चार शारांनी चार स्टेजींनी जाता. पॅरीसांत सध्या तिसरी स्टेज चालू आसा. हाचे खेरीत वर्साचे अखेरेक एक संवसारीक करंड फायनल्स लेगीत जाता. हातूंत पयल्या चार स्टेजींनी बरें प्रदर्शन करपी तिरंदाजांक वांटो घेवपाची संद मेळटा.