अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हल्ले ही धोक्याची शिटकावणी : एन. राम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ज्ञानपीठकार भाई मावजो हांच्या भोवमान सुवाळ्यांत उलोवप


मडगांवः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हल्ले जावप ही धोक्याची शिटकावणी आसा. हल्ले जावचे पयलीं कांय लेखक, साहित्यीक आनी विचारवंत सादूरतायेन प्रतिकार करतात, ते खातीर स्थिती हाता भायर वचूंक ना. पत्रकारांचेर हल्ले जावन संवसारभरांत जायत्या पत्रकारांनी जीव वगडायला. तरी लेगीत गुन्यांवकारांक ख्यास्त जायना, ही दुखदिणी गजाल, अशें ज्येश्ठ पत्रकार, द हिंदू पब्लिशींग ग्रुपाचे संचालक एन. राम हांणी सांगलें.

मडगांवां रवींद्र भवनांत ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत, ज्येश्ठ साहित्यीक दामोदर उर्फ भाई मावजो हांच्या नागरी भोवमान सुवाळ्या निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.
ह्या वेळार माचयेर ज्येश्ठ विचारवंत अॅड. उदय भेंब्रे, लेखक आनी अनुवादक जुझे लाॅरेन्स, भाई मावजो, तांची घरकान्न शैला मावजो, उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेंकार, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हाजीर आशिल्लीं. एन. राम हांचे हस्तुकीं भाई मावजो हांचो नागरी भोवमान केलो.
भाई मावजो हांणी भोवमानाक जाप दितना सांगलें, आपणाक मेळिल्लो पुरस्कार हो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो पुरस्कार आसा, अशें आपूण समजता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यांत आयल्यार लेखकांचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लेखका खातीर खूब गरजेचें. निर्भीड रावप गरजेचें. निर्भय आसतले ते मेरेन आमचे वांटेक कोण येवचो ना. लेखकांक वाचन खूप गरजेचें. आपूण खूब वाचन केलां आनी करीत आसा. जे मेरेन आपूण लोकां मदीं आसा ते मेरेन आपलें बरोवप चालूच दवरतलो. कांय लेखक पुरस्कार मेळटकच हेर लोकां पसून आपूण कोण तरी वेगळो अशा थाटांत रावतात. अशा लेखकांचें लिखाण समाजाभिमुख जावचे बदला बोथट जातलें.
फाटले चार म्हयने आपूण विवीध राज्यांनी भोवमान स्विकारपाक गेल्ल्यान आनी कांय कार्यावळींक मुखेर सोयरे म्हूण गेल्ल्यान वेळ मेळूंक नाशिल्ल्यान बरोवप जमले ना, अशी खंत श्री. मावजो हांणी उक्तायली.
कोंकणी भाशेंतलो लेखक म्हूण म्हाका मेळिल्लो हो ज्ञानपीठ पुरस्कार सगल्या कोंकणी भाशकांचो, गोंयचे जनतेचो. आपणाक ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो तो दीस खूब खोशयेचो आसलो. मात, आपणाक विरोधाभास बरोवपाक प्रवृत्त करता. दर एका लेखकाचे जिणेंत आपणाक जसो पुरस्कार फावो जालो तसो खीण येवचो. ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटलो अशें आपणे केन्नाच चितूंक नासले. ज्ञानपीठ पुरस्कार रवींद्रबाब केळेकार हांकां फावो जाल्लो तेन्ना आपणाक व्हड खोशी जाल्ली. कांय थोड्याच लेखकांच्या नशिबांत अशें भाग्य येता अशें भाई मावजो हांणी सांगलें.
जुझे लाॅरेन्स, संचालक प्रसाद लोलयेंकर हांणीय विचार उक्तायले. येवकाराचे उलोवप अन्वेषा सिंगबाळ हांणी केले. कोंकणी भाशेक बऱ्योच गजाली खूब उसरां मेळ्ळ्यो. मात जें कितें मेळ्ळें तें घेवन मुखार वचपाचें आनी कोंकणी चळवळ सुरू दवरपाची, अशें सिंगबाळ हांणी सांगलें.
मानपत्राचें वाचन समिक्षा पै घुंगट हांणी केलें जाल्यार सुत्रसंचालन अनंत अग्नी हांणी केले.

भाई सारके पुरोगामी मनीस चळवळींनी जायः अॅड. उदय भेंब्रे
भाई मावजो हांकां मेळिल्लो पुरस्कार म्हणल्यार कोंकणी चळवळीचो, साहित्याचो भोवमान. दर एके चळवळींत पुरोगामी विचारांची कास धरपी भाई सारके मनीस जाय. कांय जाण पुरस्कार मेळ्ळे उपरांत लिखाण सोडतात. मात, भाई मावजो हांणी आपले लिखाण सुरूच दवरलां. आमचें मदीं प्रगतीचे बळगें आसा. ते परतून परतून दिसपा खातीर अशें नागरी भोवमान जावपाक जाय. भाई मावजो एक लेखक म्हणून व्हड आसाच, तशेंच मनीस म्हणूनय व्हड आसा, अशें अॅड. उदय भेंब्रे हांणी सांगलें.

पत्रकारितेचेर अजून आणिबाणी येवंक नाः राम
पत्रकारितेचेर अजून आणीबाणी येवंक ना. वेंचणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, आयकर खातें राजकी फुडाऱ्यांच्या हातांत आयलां. चुकीच्या गुन्यांवांत आडकावपाची भिरांत घालतात. सत्य मांडपी पत्रकारांचेर हल्ले जातात. भोवमताच्या नेटार खंयचेंच सरकार एक राष्ट्र, एक भास, एक संस्कृताय आनी एक वेंचणूक लोकांचेर लादपाक शकना. विरोधी पक्षा दुबळो करूनय हें शक्य जावचें ना, अशें एन. राम हांणी सांगलें.