अपात्रताय याचिका : सभापती सयत8 आमदारांक खंडपिठाच्यो नोटिसो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सभापतींक सुनावणेचे आदेश दिवपाची मागणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान प्रदेश काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी खंडपिठांत दाखल केल्ले याचिके प्रकरणांत खंडपिठांत सभापती रमेश तवडकार हांचे सयत 8 प्रतिवादी आमदारांक नोटिसो जारी केल्यात. प्रतिवाद्यांक 2 सप्तकांत प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे निर्देश खंडपिठान दिल्या.
अपात्रताय याचिकेचेर 3 म्हयन्यांत सुनावणी पुराय करून निवाडो दिवपाचे आदेश सभापतींक दिवपाची मागणी याचिकादार गिरीश चोडणकार हांणी केल्या. तांचे याचिकेचेर खंडपिठांत शुक्रारा सुनावणी जाली. खंडपिठान सभापती सयत 8 आमदारांक नोटिसो जारी केल्यो.
सप्टेंबरांत काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्लो. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी दोन तृतीयांश गट तयार करून तो भाजपांत विलीन केलो. सभापती रमेश तवडकार हांणी ह्या विलिनीकरणाक मान्यताय दिली. दिगंबर कामत, मायकल लोबो, राजेश फळदेसाय, डिलायला लोबो, आलेक्स सिक्वेरा, केदार नायक, रूडॉल्फ फर्नांडीस आनी संकल्प आमोणकार ह्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्लो. ह्या आमदारांचे पक्षांतर घटनेक धरून ना. पक्षांतराची प्रक्रिया योग्य तरेन जावंक नाशिल्ल्यान तांकां अपात्र करचे अशी मागणी गिरीश चोडणकार हांणी केल्या. सभापती रमेश तवडकार हांचे कडेन तांणी अपात्रताय याचिका दाखल केल्या. तशेंच गिरीश चोडणकार हांचे सयत हेर दोन अपात्रताय याचिका सभापती कडेन आसात. सभापतीनी अपात्रताय याचिकेचेर सुनावणी घेवपाक सुरवात केल्या.
अपात्रताय याचिकेचेर सुनावणी घेवन निवाडो दिवपाक सभापती कळाव करता. तीन म्हयन्यांत सुनावणी पुराय करून निवाडो दिवपाचे ​आदेश खंडपिठान सभापतीक दिवचे, म्हूण चोडणकार हांणी आतां खंडपिठांत याचिका दाखल
केल्या.