अपहरण प्रकरणांत तरणाट्याक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चलयेची सुटकाः फुसलावन पळून व्हेल्ली नाशीक

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: थियेचे 18 वर्सां पिरायेचे चलयेक फुसलावन पळोवन व्हेल्लो दुबावीत राजू अनील सुनार (25, आकय. मूळ नेपाळ) हाका कोलवाळ पुलिसांनी अटक केली. दुबाविताक पुलिसांनी नाशिक वाठांतल्यान ताब्यांत घेवन चलयेची सुटका केली.

हो अपहरणाचो प्रकार 11 जूनाक घडिल्लो. पिडेस्त चली आकय थिये आपले भयणीगेर रावताली. तिच्या शेजारा दुबावीत भाड्याचे कुडींत रावतो. तो एका हॉटेलांत रांदपी म्हूण काम करतालो. पिडेस्त चलये कडेन ताची फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान वळख जाल्ली.

दुबावितान तिका फुसलावन तिका घेवन पळून गेलो. हे विशींची कागाळ पिडेस्त चलयेचे भयणीन कोलवाळ पुलिशेंत दाखल केली. ती पिडेस्त चली नाशिकांत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिशेक मेळ्ळी. हे म्हायतीच्या आदारान पुलिसांनी थंय वचून दुबाविताक ताब्यांत घेतलो आनी गुन्यांव नोंद करून अटक केली.

ही कारवाय पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजीक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक सोनम वेरेंकार, हवालदार अजय गांवकार, रामा नायक, सुधीर परब, कॉन्स्टेबल सुलेश नायक आनी रावजी नायक ह्या पंगडान केली.