अपघातांचो अभ्यास करुन अहवाल तयार करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी: गोंयांत हालीं रस्तो अपघाताच्यो घडणुको घडतूच आसात. हे फाटभूंयेर उत्तर गोंय जिल्हो रस्तो सुरक्षा समितीन (DRSC) मंगळारा घटनांच्या मूळ कारणांचें विश्‍लेशण करपा खातीर बसका घेतली. हालींच घडिल्ल्या १० व्हड अपघातांचो खोलायेन अभ्यास करून ताचो सविस्तर अहवाल तयार करपाचो निर्णय बसकेंत घेतलो. फाटल्या सप्तकांत घडिल्ल्या पांच अपघातांक लागून रस्तो सुरक्षिततायेचो मुद्दो परत मुखार आयिल्लो.
तपशीलाचेर विश्‍लेशण करपा खातीर, उत्तर गोंयच्या पुलीस अधिक्षकांनी ह्या १० अपघातांच्या स्थळांक वयक्तीक भेट दिवची आनी अपघातांचो अहवाल तयार करचो. धोको वळखपाक मजत करपा खातीर आनी राज्यांतली रस्ता सुरक्षा सुदारपा खातीर, गोंयां खातीर रस्त्याचें ऑडीट करपा खातीर ह्या म्हयन्यांत सल्लागार नियुक्त करपाचो निर्णयूय घेतलो. उत्तर गोंय जिल्हो रस्तो सुरक्षा समितीन निरीक्षण नोंद केलां, गोंयच्या अपघातांचो आंकडो आडावपा खातीर आनी रस्तो सुरक्षा उपायां मदीं वाड करपा खातीर राज्याक भेट दिवपी पर्यटकांकूय शिस्त लावप गरजेचें.

विवीध गजालींचो अभ्यास करून समितीन गोंयांत रेंट- ए- बायक आनी रेंट- ए- कार सेवांचो लाव घेवपी पर्यटकां खातीर स्टॅण्डर्ड ऑपरेटींग प्रोसीजर तयार करपाचो प्रस्ताव दिलो. पर्यटन विभाग हे नेम तांचे वेबसायटीचेर अपलोड करतलें आनी रेंट- ए- बायक आनी रेंट- ए- कार सेवा पुरवप्यांनी तांच्या गिरायकांक वाहनां भाड्याक दिवचे पयलीं ह्या नेमा विशीं म्हायती दिवप गरजेचें अशें वांगड्यांनी सांगलें.

गोल्डन पिरीयडांत रस्त्यार अपघात जावप्यांक मजत करपी व्यक्तींक कायदेशीर संरक्षण दिवपी गुड समॅरिटन कायदो चड प्रभावीपणान प्रसारीत करतले.ते भायर अपघाता उपरांत एका वर्सा भितर दावे निवळावपी अपघात बळीं खातीर गोंय राज्य अंतरीम भरपाय येवजणेची येणावळ मर्यादा वर्साक १० लाख रुपया मेरेन वाडयल्या. ताचोय व्हडा प्रमाणांत प्रचार करतले अशें हे समितीन सांगलें.