अन्याय जाला अशें दिसता जाल्यार न्यायालयांत वच्चें: विश्वजीत राणे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अधिकार्‍यांचेर चेपण हाडल्यार करतले कागाळ

विश्वजीत राणेची मायकल लोबोक शिटकावणी

पणजी: विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी अन्याय जाला अशें दिसता आसत जाल्यार तांणी न्यायालयांत वच्चें. तांणी अन्न आनी वखदां प्रशासनालयाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडपाचो यत्न केल्यार तांचे आड कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बुधवारा सोशल मिडिया वरवीं दिल्या.

नेमांचें उल्लंघन करीत आशिल्ल्याचो दावो करीत एफडीएन काँग्रेस आमदार डिलायला लोबो हांच्या रॅस्टोरंण्टाचो परवानो कांय दिसां पयलीं रद्द केल्लो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आमचेर वैयक्तीक तिडक काडीत आशिल्ल्याचो दावो करीत लोबो जोडप्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंचेर आरोप केल्ले. उपरांत आतां मंत्री राणे हांणी लोबोंक थेट कागाळ करपाची धमके सयत शिटकावणी दिल्ल्यान ह्या दोगांय मदलो वाद परतून वयर सरपाची शक्यताय आसा.

नगर नियोजन खातें तशेंच एफडीएन बेकायदो थारिल्ल्या खंयच्याय आस्थापनाक चलोवपाचो परवानो कायद्या प्रमाण दिवंक मेळना.

कायदो हो सगल्यां खातीर सारको आसा अशें सांगून रॅस्टोरंण्टा वयले कारवाये उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो एफडीएच्या अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडपाचो यत्न करीत आल्लिल्ल्याचें आपले नदरेक आयलां. एफडीए अधिकारी खंयच्याय बेकायदो गजालींक थारो दिनात.

हाचे मुखार तांचेर चेपण हाडपाचो यत्न जायत जाल्यार लोबों आड कागाळ करतले अशेंय मंत्री राणे हांणी नमूद केलां.

मजगतीं, रॅस्टोरंण्टा वयले कारवाये उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे स्वताक देव आनी मुख्यमंत्र्या परसूय व्हड समजतात. वैयक्तीक दुस्वासांतल्यान आमचे पांच वेवसाय बंद करपा खातीर ते धडपडटात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे मुखार आमची कैफियत मांडटना घरकान्न तशेंच आमदार डिलायला लोबो रडली अशें लोबो हांणी म्हणिल्लें. फाटलीं 25 वर्सां आमी हॉटेल वेवसायांत आसात. आमी आमच्या हॉटेलांत दर्जेदार सुविधा दितात. केन्नाच हलगर्जीपणा जाल्लो ना. तरी लेगीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एफडीएच्या पंगडाक धाडून आमची पांचूय रॅस्टोरंण्टा बंद करपाचे यत्न सुरू केल्यात. पूण आमी ओगी बसचे नात. आमचे कडेन पंचायत आनी एफडीएचे परवाने आसात. हाचे मुखार राणेची दादागिरी वाडल्यार आमी न्यायालयांत वतले अशीय शिटकावणी तांणी दिल्ली.

चेपण हाडपाक हांव कितें सरकारांत आसा?: लोबो

सरकारी अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडपा खातीर हांव सरकारांत ना. कायदेशीर गजालींक बेकायदो थारावन तांचेर कारवाय करपा खातीर अधिकाऱ्यांचेर कोण चेपण हाडटा हें गोंयच्या लोकांक खबर आसा असो निशाणो विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन मंत्री राणेचेर सोशल मिडिया वरवीं सादलो.