अनमोड घांट येरादारीक उक्तो करचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कारवारच्या जिल्होधिकाऱ्यांक दक्षीण गोंयचे टेंपो, ट्रक धनी संघटणेचे निवेदन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: दक्षीण गोंयांतले ‘आमचे गोंयचे टेंपो आनी ट्रक धनी’ संघटणे वतीन कारवारच्या जिल्होधिकाऱ्यांक अनमोड घांट येरादारी खातीर उक्तो करपा खातीर बिरेस्तारा सकाळीं निवेदन दिलें. कर्नाटक आनी गोंय सरकारान चर्चा करून अवजड ट्रक धनयांच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाची मागणी निवेदनांत केल्या.

आमचे गोंयचे टेंपो आनी ट्रक धनी संघटणेचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारी, अर्मुगा गावंडर, एम. के. नायडू, शामराव वडार, हनुमंत वडार, अनील देसाय, शुभम देसाय, प्रितेश बांदोडकार, मैनुद्दीन सय्यद आनी रियाझ खातीब ह्या शिश्टमंडळान कारवारच्या जिल्होधिकाऱ्यांक निवेदन दिलां. श्रीकांत च्यारी हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण अनमोड घांटांतल्यान फाटल्या 5 वर्सां सावन अवजड येरादारी बंद केल्या. ताचो मार गोंयांतल्या अवजड गाडयांच्या धनयांक बसता. कारवार वचपाक चड अंतर हुपचें पडटा ताका लागून डिझॅल आनी सुट्या भागा खातीर पयशे खर्च करचे पडटात. हे संबंदांत कर्नाटक आनी गोंय सरकारान चर्चा करून येरादारी सुरू करपा संबंदांत निर्णय घेवपाची गरज आसा. दक्षीण गोंयच्या जिल्होधिकाऱ्यांक लेगीत निवेदन दितले, अशें तांणी सांगलें.