अनमोड घांटांत अ‍ॅम्ब्युलन्सीक अपघात; चालक जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाेंडेंः देवळी अनमोड घांटांत बुधवारा रातीं 8.30 वरांच्या सुमाराक चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान अ‍ॅम्ब्युलन्सीक अपघात जालो. बुधवारा फांतोडेर वेर्ण्यां जाल्ल्या दुचाकी अपघातांत रामनगर हांगासरल्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. तरणाट्याची कूड रामनगरा पावून परतून येता आसतना हो अपघात जालाे. हातूंत चालक जखमी जावन ताचेर खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार केले.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वेर्ण्यां जाल्ल्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या रामनगर हांगासरल्या तरणाट्याची कूड घेवन बुधवारा दनपारां जीए 05 टी 3509 क्रमांकाची अ‍ॅम्ब्युलन्स रामनगरा गेल्ली. कूड पावोवन सांजवेळा उसरां परतून येतना चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान अ‍ॅम्ब्युलन्सीन रस्त्याचे कुशीक वचून धपको दिलो. अपघातांत जखमी जाल्ल्या चालकाचेर हॉस्पिटलांत उपचार केले.