अधिसुचोवणी रद्द करून वेंचणून घेवची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुकूर पंचायती पुरती न्यायालयांत याचिका दाखल

सरकारान राज्यांतल्या पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत अधिसुचोवणी जारी करून प्रशासक नेमल्यात. हाका विरोध करून सुकूर पंचायती पुरती जारी केल्ली अधिसुचोवणी रद्द करून वेंचणूक घेवपाची मागणी सरपंच संदीप वझरकार हांणी केल्या. ह्या प्रकरणांत तांणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. ह्या प्रकरणाची सुनावणी मंगळारा जातली.

गोंयांत 2017 वर्सा पंचायतीच्यो वेंचणुको घेतिल्ल्यो. ताका लागून 18 जून 2022 दिसा वेंचणुकेचो कार्यकाळ सोंपपाचो आशिल्लो. अशें आसतना सरकारान 17वेर अधिसुचोवणी जारी करून राज्यांतल्या पंचायतीचेर प्रशासक नेमल्यात. हाका वझरकारान आपले सुकूर पंचायती पुरतो विरोध करून खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या.

हातूंत तांणी राज्य सरकार, राज्य वेंचणूक आयोग, पंचायत संचालनालय आनी सुकूर पंचायतीचे प्रशासक राजेश गांवस हांकां प्रतिवादी केल्यात.