अडवय माध्यमीक विद्यालयांत जाली जीण कुशळटाय उदरगत कार्यशाळा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः  आग्रही, निश्क्रिय आनी आक्रमकपण हे मनशाचे तीन प्रकार आसात. निश्क्रियेचो सभाव म्हणल्यार  एकामेकांच्या मतांक  स्वताक व्हरप, जाल्यार आक्रमकता म्हळ्यार दुसऱ्याच्या हक्काचेर आपले हक्क लादप अशें माधवी पाटील राणे हाणें सांगलें अडवई हांगासर सरकारी माध्यमीक शाळा आनी शाळा वेवस्थापन समितीन हालींच 7वी आनी 8वेच्या  विद्यार्थ्यां खातीर जीण कुशळटाय उदरगत कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली तेन्ना राणे मार्गदर्शन करताली.
एका दिसाचे हे  कार्यशाळेंत कृती कार्यावळी, खेळ आनी वेगवेगळ्या उदाहरणां वरवीं जिवीत कुशळटायेची विंगड विंगड म्हायती दिली. हे कार्यशाळेंत सल्लागार स्नेहा गावस, वेवसायीक शिक्षिका सज्जला पदवालकर, मानसीक भलायकी कार्यकर्तो दशरथ मोरजकर आनी संजय सावंत हांकां वेगवेगळ्या जिणे कुशळटायांचेर मार्गदर्शन केलें. सृजनशील विचार, विमर्शीक विचार, समस्या सोडोवप, निर्णय घेवपाची तांक, संवाद कौशल्य, धर्मार्थ विचार, गट काम आदी जिवीत कौशल्यांची वळख करून दिली आनी मार्गदर्शन केलें. तशेंच लिंगीक समानताय दाखोवपा खातीर एक कृती कार्यावळ घडोवन हाडली.
 हे कार्यशाळेच्या उक्तावण कार्यावळीक माध्यमीक विद्यालयाची मुख्याध्यापिका अजरा अंसारी, शाळा वेवस्थापन समितीची वांगडी श्री. देसाय, कार्यशाळा मुखेल शिक्षक शांबा गावडे, सल्लागार माधवी राणे, स्नेहा गावस, सज्जला पदवालकर, संजय सावंत आनी दशरथ मोरजकार हाजीर आशिल्ले. समारोप सुवाळ्याक पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष महादेव गावडे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार महादेव गावडे शाळेच्या मुख्याध्यापक अजरा अंसारी हांच्या फुडारपणा खाला शाळेच्या बरेपणाक आनी विद्यार्थ्यांचे उदरगती खातीर कार्यावळी चालीक लायता. ही एक बरी गजाल आसली तरी कार्यशाळे वरवीं विद्यार्थ्यांनी जियेवपा खातीर जाय आशिल्लीं जिवीत कौशल्यां शिकलीं आनी ताचो फायदो तांकां नक्कीच जातलो अशें अजरा अंसारी हांणी सांगलें.
पुराय कार्यावळीचें संचालन शिक्षिका शिवानी गावडे आनी शांबा गावडे हांणी केलें आनी कार्यशाळा यशस्वी करपाक शिवानी गावडे हांणी म्हत्वाचो वांटो घेतलो. ह्या कार्यशाळेंत 38 विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले.