अडणें-बाळ्ळी पंचायतीचें कार्य प्रेरणा घेवपा सारकें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. प्रकाश कुराडे ः शौचाालयाचें लोकार्पण

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव : अडणें-बाळ्ळी पंचायतीचें कार्य आदर्श आनी प्रेरणा घेवपा सारकें. बाळ्ळी पंचायतीन जमनीचो, पदाचो आनी वेळाचो बरो उपेग केला. तांच्या कार्याची प्रेरणा हेरांनी घेवची अशें कुंकळ्ळीचे फामाद नामनेचे डॉ. प्रकाश कुराडे हांणी सांगलें. अडणे-बाळ्ळी पंचायतीन लोकां कडल्यान देणग्यो घेवन उबारिल्ल्या शौचालयाचें लोकार्पण केले उपरांत ते उलयताले.  
ह्या वेळार सांवड्डेंचे डॉ. गुरुदास नायक, गिरदोली जिल्हा पंचायत वांगडी संजना वेळीप, सरपंच राजू गोसावी, उपसरपंच वंदना गांवकार, पंच वांगडी दीपाली फळदेसाय, प्रज्ञा फळदेसाय, विष्णू नायक, समाज वावुरपी विठ्ठलदास मोर्तू कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले.
ज्या जाग्यार नितळसाण आसता थंय देव आसता. दर एकल्यान आपल्या घरांत नितळसाण दवरपाक जाय. सरपंच राजू गोसावी हांणी आपल्या पदाचो बरो वापर केलो. कांय जाण सरकाराचेर निंबून आसतात. दर एक गजाल सरकारान करपाक जाय अशें म्हणटात मात, बाळ्ळी पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी निधी एकठांय करून उबारिल्ले शौचालय खरेंच तोखणाय करपा सारकें कार्य.  हाचो आदर्श हेर पंचायतींनी घेवचो अशें डॉ. कुराडे हांणी सांगलें.
राजकारण्यांनी वेंचून आयले उपरांत समाजा खातीर कितें तरी करपाक जाय अशेंय डॉ. कुराडे हांणी सांगलें.
ह्या वेळार डॉ. गुरुदास नायक हांणी बाळ्ळी पंचायतीन एक बरो उपक्रम हातांत घेवन तो पूर्ण केलो हे खातीर सरपंच आनी पंच वांगड्यांचें अभिनंदन केले. ह्या शौचालयाची नितळसाण सांबाळप गरजेची आसा अशें तांणी सांगलें.
ह्या वेळार विठ्ठलदास कामत, सुरज शिरोडकार आनी रामचंद्र शिरोडकार हांचींय ह्या वेळार उलोवपां जालीं.  पंचायतीचे कर्मचारी अंकुश वेळीप, कामगार सोनू वेळीप, गोपाळ वेळीप हांचो डॉ. कुराडे आनी डॉ. नायक हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो.