अजून अशांत सर्ग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काश्मीरांत ह्यो देशविरोधी कारवायो करपांत पाकिस्तानाचो हात आसाच, मात कांय थळावे भारतीय फुडारीय ताका सारें- उदक घालपाचें काम करताले.

देश स्वतंत्र जायत सावन काश्मीर देंगण अशांत आसा. अजून तातूंत व्हडलोसो फरक पडिल्लो दिसना. 370 वें कलम रद्द जातकच हिंसाचार जालो, मात केंद्र सरकारान कडक पावलां उखलतकच थंय शांतीकाय पातळ्ळी. हालींच राहुल भट्ट ह्या काश्मिरी पंडिताची हत्या जातकच परत हिंसाचार सुरू जाला. काश्मीरांत ह्यो देशविरोधी कारवायो करपांत पाकिस्तानाचो हात आसाच, मात कांय थळावे भारतीय फुडारीय ताका सारें- उदक घालपाचें काम करताले. हालींच फुटीरतावादी फुडारी यासिन मलिकाक जल्मभराचे बंदखणीची ख्यास्त जाल्या. आकांतवाद्यांक पयशे दिल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा आनी ताणें तो कबुलय केला. पाकिस्तान आनी भारता पसून जम्मू- काश्मीर वेगळें दवरचें अशी ताची मागणी आशिल्ली. हें राज्य (आतां संघप्रदेश) स्वातंत्र्या पसून आमच्या देशाचो एक भाग आसतना तें वेगळें उरचें अशी कांय लोकांची मागणी आसा. कांय लोकांक अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी बांगला देश आमचे जावचे, अशेंय दिसता. मात, ते खातीर हिंसाचाराचो मार्ग आपणावप म्हणल्यार स्वताचो सत्यनाश करून घेवप आनी सामान्य भौसाचोय! यासिन मलिकूय गुन्यांवकारी कट रचतालो, काश्मीरांत अशांतताय पातळची म्हूण यत्न करतालो, अशे ताचेर आरोप आसात. भुरगेपणा सावन तो ह्या कारवायांनी घुस्पला. पिरायेच्या 16 व्या वर्सा ताणे हेर इश्टांच्या सांगातान भारत- वेस्ट इंडिज मॅची वेळार खेळपट्टी खणिल्ली. जेकेएलएफ संघटना स्थापन करून ताणें राज्यांत आकांतवादाक जल दिल्लें, असोय ताचेर आरोप जाला.
यासिन फुडारी म्हूण वावुरलो. पूण, ताच्या आनी हेरांच्या तालार नाचपी हजारांनी तरणाटे आसात. चडशे गरीब आनी आक्रमक विचारांचे. स्वताची विचारसरणी दुसऱ्यांचेर लादपाक खंयच्याय पांवड्याचेर वचपाची तांची तयारी. गुंडे मारप तर सदचेंच जालां. राज्य अस्थीर करपाचो आनीक एक मार्ग म्हणल्यार हिंसाचार. काश्मीरांत फारपेट, बाॅम्बस्फोट करपी आकांतवाद्यांनी ह्या तरणाट्यांचे मानसिकतायेचो गैरफायदो घेवन तांकां चुकीच्या मार्गाचेर व्हेल्यात. तातूंतले कितलेशेच लश्कराच्या फारपेटांत सासणाचे सोंपल्यात. आकांतवाद्यांनी काश्मिरी पंडितांक मारल्यात, पूण शेंकड्यांनी मुस्लिमांकूय मारल्यात. ही धर्माआड धर्माची लढाय न्हय, तर आमचो देश अस्थिर करपाचें राष्ट्रविरोधी कृत्य. धर्माचो आदार घेवन स्थापन केल्लें पाकिस्तान आयज पोकळ, दुबळें जालां. काश्मिरींनी हाचे पसून बोध घेवन उजू मार्गाचेर चलपाची गरज आसा. धर्म ही अफूची गुळी हें आमकां केन्ना कळटलें? सरकारी भत्ते, सुरक्षेच्या जिवावर काश्मिरांतल्या बऱ्याच फुडाऱ्यांनी थंय जीण सारली. थंयचो आकांतवाद आडावपाक तांकां जमलें ना. उरफाटें यासिना सारक्यांनी तो चालूच उरचो हाचे खातीर यत्न केले.
काश्मिरांतल्या जे लोक जिवाच्या आकांतान हेर कडेन गेल्यात वा जांकां आतंकवाद्यांनी धांवडायल्यात, तांणी आतां काश्मिरांत परतूपाक जाय. जम्मू आनी दिल्लींत रावपी काश्मिरी पंडितांचे तांच्या राज्यांत पुनर्वसन करपाची केंद्र सरकाराची येवजण आशिल्ली. तिचें कितें जालें? कितले पंडित विस्थापीत जाल्ले, कितले परत काश्मिरांत परतले, हाचो आंकडो सरकारान जाहीर करपाचो वेळ आयला. सध्या 9 हजारां वयर पंडित थंय रावतात, असो आंकडो सांगता. तांकां सुरक्षा दिवपाची जापसालदारकी कोणाची? पंडितां वांगडाच थंयच्या बहुसंख्य मुस्लिम जनतेक केंद्र सरकार आपलें दिसतलें, हे खातीर कितें यत्न जाल्यात? जावंक नासल्यार ते केल्यार बरें न्हय?
काश्मिरांतल्या तरणाट्यांक रोजगार मेळ्ळो जाल्यार थंयच्यो बऱ्योच समस्या सुटाव्यो जावं येतात. थंयची भोवतेक जनता दोंगराळ वाठारांत रावता आसली तरी ह्या सैमसुंदर, देशांतलो सर्ग मानतात त्या राज्यांत सुशिक्षित, कलाकार, खेळगडे, तंत्रज्ञ, प्रशासनांत फिशाल आशिल्ले जायते तरणाटे आसात. तांकां मुख्य प्रवाहांत हाडपाचो यत्न आनीक नेटान जावंक जाय. पर्यटन परत चालू जावंचें. देशांत मुस्लिम विरोधी वातावरण तापोवपाचें यत्न फाटल्या कांय दिसां सावन चालू आशिल्ल्याचें जाणवता. आमी सगले भारतीय एक ही भावना सगल्यां मदीं खरपणान रुजपाक जाय. विवीध लोकसंस्कृतायो, धर्मांक एकवटाच्या धाग्यान बांदून दवरपी आमचो म्हान देश कोणेच आतंकवादी कारवायो वा आनीक कितेंय करून फाटीं ओडचो न्हय. काश्मीर आनी हेर कडेनूय समाजविद्वाटे किल्लून येवचे न्हय, हे खातीर सगले यत्न जावचे.