अजिंक्य रहाणे खेळटलो कावण्टी क्रिकेटींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जानेवारी 2022 सावन भारताच्या राष्ट्रीय पंगडांतल्यान भायर आशिल्ल्या अजिंक्य रहाणेन म्हत्वाचो निर्णय घेतला. तो इंग्लीश कावण्टी वस्तादपण सर्तींत लेईसेस्टरशायर क्लबा वतीन खेळटलो.

टॅस्ट पंगडांतल्यान भायर दवरल्या उपरांत अजिंक्यान रणजी करंड सर्तींत सातत्यान बरें प्रदर्शन केलां. मुंबय पंगडाक उपांत्यपुर्व फेरयेंत सुवात मेळोवपाक अपेस आयलें तरी ताणें सात मॅचींनी 57.63चे सरासरीन 634 धांवड्यो केल्यात. हातूंत दोन शेंकड्यांचो आस्पाव लेगीत आशिल्लो.

भारताचो पंगड 9 फेब्रुवारी सावन ऑस्ट्रेलिये आड टॅस्ट माळ खेळटलो आनी चार मॅचींचे माळेंतल्या पयल्या दोन मॅचीं खातीर पंगड जाहीर केला. पूण, तातूंत अजिंक्याचें नांव ना आनी फुडल्या दोन मॅचीं खातीर ताची निवड जावपाची शक्यताय लेगीत उणीच आसा. सर्फराज खान, सुर्यकुमार यादव मुखेल दावेदार आसात.

अजिंक्य कावण्टी वस्तादपण सर्त आनी वन डे करंड सर्तींत तो लेईसेस्टरशायर क्लबाचें प्रतिनिधित्व करतलो. हाचे आदीं लेगीत तो कावण्टींत खेळ्ळा. 2018त ताणें हॅम्पशायर क्लबाचें प्रतिनिधित्व केलां. आतां तो एका वर्सा खातीर लेईसेस्टरशायर क्लबा वतीन खेळटलो.