‘अग्निपथ’: मतां मेळोवपा खातीर केंद्र सरकारान खेळिल्लो डाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: ‘अग्निपथ’ येवजणे खाला अग्नीविरांची भरती ही येता ते 2024चे लोकसभा वेंचणुकेंत मतां मेळोवपा खातीर केंद्रांतल्या भाजपा सरकाराचो डाव आसा. ही भरती करून तरणाट्यांच्या फुडारा कडेन केंद्र सरकार खेळ खेळटा. ते खातीर ही भरती प्रक्रिया रद्द करची अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरीयाटो फर्नांडीस हांणी काल (बुधवारा) पत्रकार परिशद घेवन केली. ह्या वेळार तांचे बरोबर काँग्रेसीचे संजय बर्डे हाजीर आशिल्ले.

अग्नीविरांचे कंत्राट फक्त चार वर्सांचें आसतलें. उपरांत तांचे कितें जातले हें सांगूंक येना. फक्त 17 ते 21 पिराय गटांतल्या भुरग्यांक ही नोकरी मेळटली. ताका लागून 23 वर्सांचो आसतनाच तांचें हें कंत्राट सोंपतलें. अशा तरणाट्यांनी मुखार कितें करचें? उद्देगपती आमी तांकां काम दितले अशे उलयतात, तांणी हाचे आदीं कितल्या सैनिकांक काम दिलां हें जाहीर करचें. ह्या अग्नीविरांची बारावी लेगीत पुराय जावची ना, आनी तांचे कडेन शिक्षण नाशिल्ल्यान तांकां नोकरी कोण दितलो? असो प्रस्न कॅप्टन फर्नांडीस हांणी उपस्थीत केलो.

केंद्र सरकारान ‘अग्निपथ’ येवजण जाहीर करून हाचे खाला अग्नीविरांक संरक्षण विभागांत रुजू करून तांकां 6 म्हयने प्रशिक्षण दिवन फक्त 4 वर्सां खातीर कामाक दवरप म्हणल्यार तांचो फुडार सोंपोवपा सारको आसा. 17व्या वर्सांत तांची बारावी लेगीत जावची ना, आनी तांकां शिक्षण नाशिल्ल्यान आधुनीक यंत्रणांचीय तांकां कल्पना नासतली. ज्या प्रशिक्षणा खातीर 7 ते 8 वर्सां लागतात तें प्रशिक्षण स म्हयन्यांत जावप शक्यच नाशिल्ल्यान ही येवजण रद्द करपाची मागणी कॅप्टन विरीयाटो फर्नांडीस हांणी केल्या.

मध्य प्रदेशांतल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षान अग्नीवीर येवजणेचेर विधान केलां की अग्नीविरांक आमी भाजपाचीं दारां उक्तीं दवरतले. तशेंच दुसरे वटेन केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांचो पूत बीसीसीआय सचीवपदाचाे पदभार वाडोवन मेळोवपा खातीर न्यायालयांत वता. भाजपा सरकारान गरीब भुरग्यांची केल्ली ही फटवणूक आसा असो आरोपूय ह्या वेळार कॅप्टन फर्नांडीस हांणी केलो.

मुख्यमंत्री तशेंच भाजपाचे आमदार हे येवजणेक येवकार दितात. पूण भाजपान दरेक फावटीं दिल्लीं आस्वासनां पाळिल्लीं नात. फक्त लोकांची फटवणूक केल्या. ह्या वेळारूय ते फटवणूक करतले अशेंय कॅप्टन विरीयाटो फर्नांणीसान म्हणलें.