अखील भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाच्यो हेमा नायक अध्यक्ष

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः अखील भारतीय कोंकणी परिशदेच्या रुप्या महोत्सवी साहित्य संमेलनाच्यो अध्यक्ष म्हूण जेश्ठ साहित्यीक हेमा नायक हांची एकमतान निवड जाली. आयज मेरेन कोंकणी परिशदेन फाटल्या 88 वर्सांत अखील भारतीय पांवड्यार 32 अधिवेशनां आनी 24 साहित्य संमेलनां घडोवन हाडल्यांत. ह्या वर्सा 25 व्या रुप्या महोत्सवी साहित्य संमेलनांत कोंकणीच्यो जेश्ठ साहित्यीक, कादंबरी – कथा लेखिका हेमा नायक हांची एकमतान निवड जाली.

28 मे दिसा जाल्ल्या अखिल भारतीय कोकणी परीशदेच्या साबार मंडळाचे बसकेंत हो निर्णय घेतलो.

हेमा नायक हांची थोडे भितर वळख

कोंकणीतल्या मुखेल प्रकाशनां मदलें एक ‘अपुर्बाय प्रकाशना’ च्यो प्रकाशिका 1974 सावन वेगळया वेगळ्या लेखकांचीं 100 वयर पुस्तकां प्रकाशीत केल्यांत. खूबशीं रेडियो नाटकां बरयल्यांत. 1980 सावन बायलांच्या लिखाणांक ओंपिल्ल्या ‘चित्रांगी’ वर्सुकी अंकाचें संपादक आनी प्रकाशक. जायते सुवातेर साहित्य अकादमीच्या साहित्य कार्यशाळांत वांटो घेतला.

अपुर्बाय प्रकाशन च्या बॅनरा खाला 1982 सावन बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर विवीध समस्यांचेर जनजागृती करचे खातीर गोंयच्या खूबशा वाठारांनी बायलां साहित्य संमेलनां आयोजीत केल्यांत. कोंकणी राजभाशेच्या चळवळींत चित्रांगी अंतर्गत आयोजीत विवीध साहित्यिकार आनी सांस्कृतीक संमेलनांत बायलांक एकठांय करूंक सक्रीय वांटो घेतला.