अंदूचे विज्ञान प्रज्ञा सोध परिक्षेत आर्यन मुश्ठीफंड विद्यार्थी परजळ्ले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः एससीईआरटीन आयोजीत केल्ले अंदूचे विज्ञान प्रज्ञा सोद परिक्षेंत आर्यन मुश्ठिफंडाच्या विद्यार्थ्यांनी परत एक फावट चमक दाखयल्या. 12वी रेग्युलर आनी 12वी रेग्युलर ओल्ड अभ्यासक्रमांत पयल्या 20 जाणांत आर्यन मुश्ठीफंड उच्च माध्यमीक विद्यालयांतले 17 आनी 16 विद्यार्थी आसात.
12वी रेग्युलरांत युरी नायडू, अदीप कुंकळ्ळीकार, वरून शास्त्री, क्रीस परेरा आनी एम पी आशिश भट हांणी पयले पांच नंबर मेळयल्यात. ओल्ड रेग्युलरांत आदित्य पार्सेकार, अनवीश बांदेकार, आरीश फळ आनी कुशल जैन हांचो आसपाव आसा.
गुणेस्त विद्यार्थ्यांक पालक-शिक्षक संघ तशेंच विद्यालयाचो प्राचार्य आनी शिक्षकांनी परबीं भेटयल्यांत.