अंदूं दिवाळेक मेळटले भेसळ नाशिल्ले गोड जिनस?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: दसर्‍या उपरांत आतां लोक दिवाळेचे तयारेक लागल्यात. खंयचोय उत्सव जावं तो गोड जिनसा बगर अर्दकुटो आसता. घडये ताकाच लागून उत्सवाचो हंगाम सुरू जातकच गोड जिनसांचो काळो बाजार सुरू जाता. देशभरांत उत्सवां वेळार भरसून केल्ले गोड मिठायेचो काळो वेपार चलता. पूण हे खेपे अशें मात्तूय जावचें ना,असो दावो सरकारी यत्रणेन केला. अंदूं अश्यो भरसून केल्ल्यो मिठायो बाजारांत येवच्यो न्हय म्हणून केंद्र सरकारान उपाय केल्या.
दिवाळे वेळार गोड खाणांनी भेसळ जावची न्हय हे खातीर भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान (FSSAI) देशभरांतल्या ४ हजार राज्य पांवड्यावेल्या अधिकार्‍यांक मिठाय करप्यांचेर कडक नदर दवरपाचे निर्देश दिल्यात. जंय जंय अशें चलता थंय ताचेर कारवाय करची अशें तांकां सांगलां.
भारतांत दुदांत चड करून भरसण करतात आनी चडशें गोड पदार्थ दुदा पसून तयार करतात. एफएसएसएआयचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी जी. कमलवर्धन राव हांच्या मतान दिवाळेक गोड पदार्थ खावपाचें प्रमाण वाडटा. देखून एफएसएसएआयन राज्यांनी आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या आपल्या अधिकार्‍यांक गोड पदार्थांत भेसळ जावची न्हय म्हूण सादूर रावपाचे निर्देश दिल्यात. राज्यांतल्या अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांक दुकानांची तपासणी करून नमुने एकठांय करून दर्जो तपासपाक सांगलां अशें तांणी सांगलें. नेम पाळनाशिल्ल्यांचेरूय कारवाय करची अशें तांणी सांगलां.