अंदूंच्या हंगामांत नुस्तें उत्पादनांत 4500 टनांची वाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I नारायण गांवस
पणजी : गोंयांत नुस्त्यांची मागणी दिसान दीस वाडटा. ताका लागून फाटल्या कांय वर्सांनी नुस्त्यांच्या उत्पनांत वाड जाल्या. दर्यांतले नुस्तें तशेंच आंतरदेशीय नुस्त्यांच्या उत्पादनांत अंदूं मोट्या प्रमाणांत वाड जाल्या. गोंयच्या 2022च्या अर्थीक सर्वेक्षणा प्रमाण अंदूं दर्यांतल्या नुस्त्यांचे उत्पन्न 4 हजार
565 टनानी वाडलां. जाल्यार आंतरदेशीय नुस्त्यांचें उत्पन्न 77 टनांनी वाडलां.
दर्यांतल्या नुस्त्यांचें 2020-2021 त 1 लाख 6 हजार 159 टन उत्पन्न आशिल्लें. 2021-2022त ते 1 लाख 10 हजार 724 टन उत्पन्न जाल्लें. अंदूं 4 हजार 565 टन दर्यांतल्या नुस्त्यांचें उत्पन्न वाडलां.
1987 ते 1988 वर्सा फक्त 27 हजार 210 टन नुस्त्यांचें उत्पन्न मेळिल्लें. फाटल्या 35 वर्सांत दर्यांतल्या नुस्त्यांचें उत्पन्न वाडलां. तशेंच मागणीय वाडल्या. गोंयांतल्या कांय बऱ्या दर्जाच्या नुस्त्यांची निर्यात करतात. ताका लागून नुस्तें वेवसाय हो गोंयांत मोट्या प्रमाणांत वाडला.
आंतरदेशीय नुस्त्यांचीय मागणी वाडत आसा. फाटल्या कांय वर्सांत ह्या नुस्त्यांचें उत्पन्न वाडलां. न्हंयांतले नुस्तें, मानशेर मेळपी नुस्तें, तळयांतलें नुस्त्यांक लेगीत मोट्या प्रमाणांत मागणी आसा. हाचेय उत्पन्न वाडलां. 2020 ते 2021त 5 हजार टन आशिल्लें. 2021-2022त ते उत्पन्न 5 हजार 402 टनांचेर पाविल्लें. सुमार 77 टनांनी अंदूं नुस्त्यांचें उत्पन्न वाडलां.
उत्पन्न वाडलें, पूण मोलूय वाडलें
गोंयांत नुस्त्यांचें मोट्या प्रमाणांत उत्पन्न घेतात. वाडट्या मागणेक लागून नुस्त्यांचें मोल वाडलां. तें सर्वसामान्यांक परवडपा सारकें ना. सध्या नुस्तेमारी हंगाम बंद आशिल्ल्यान ईसवण 1200 रुपया प्रती कील दरान विकतात. चोणक 800 रुपया, सुंगटा 400 रुपया, बांगडे 300 रुपया जाल्यार पापलेट 900 रुपया प्रती कील दरान विकतात.