अंदूंच्या शिक्षणीक वर्साय 2 परिक्षांच्या आदारार निकाल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : फुडल्या शिक्षणीक वर्सा (2022 – 2023) बारावेचो निकाल दोन परिक्षांच्या आदारान जातलो. उपरांत पयलीं भशेन निमाणी एकूच परिक्षा जावप शक्य आसा, अशें शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी सांगलें.
कोरोनाक लागून अंदूं पयलेच खेपे पयल्या आनी दुसऱ्या सत्राच्या परिक्षेच्या आदारान निमाणो निकाल जाहीर जालो. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा हीच पद्दत आसतली. हाचे उपरांत मात बदल जावप शक्य आसा. हे विशींचो निर्णय मंडळ घेतलो, अशें अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी सांगलें.
सांस्कृतीक गुणां विशीं निर्णय ना
खेळां गुणां भशेन सांस्कृतीक गुणांचो आस्पाव धावी तशेंच बारावेचे परिक्षेक जातलो, अशी घोशणा सरकारान केल्ली. हे विशीं सरकारा कडल्यान कसलीच सुचोवणी येवंक ना. हाका लागून अंदूं सांस्कृतीक गुणांचो आस्पाव निमाण्या निकालांत जावंक ना.
फुडल्या सप्तकांत धावेचो निकाल
फुडल्या सप्तकांत धावेचो निकाल जाहीर जातलो. दर वर्सा पयलीं बारावेचो निकाल जाहीर जाता. उपरांत धावेचो निकाल जाहीर जाता.