अँगल बॉयज कॅरम सर्तींत अमोल वेरेंकार जैतिवंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
सावयवेरेंः सावयवेरें हांगच्या अँगल बॉयज पंगडान आयोजीत केल्ले सावयवेरें पंचक्रोशी मर्यादीत कॅरम सर्तींत अमोल वेरेकार हाणे शिवकुमार नायकाक हारोवन वस्तादपण मेळयलें. सर्तींत सावयवेंरे वाठारांतल्या कॅरम खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. फायनल बरीच रंगली. निमण्या सेटांत अमोल वेरेंकारान एकार एक घुल्यो घालून शिवकुमाराचेर मात केली.
सर्तीचे उपांत्य फेरयेंत अमोल वेरेंकारान आनंद नायक आनी शिवकुमार नायकान प्रमोद बांदोडकाराक हारोवन निमणे फेरयेंत प्रवेश केल्लो. हेमंत कासार हे इनाम भेटवण कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांणी अमोल आनी शिवकुमाराक करंड भेटयले.