ESIC त बारावी पास उमेदवारां खातीर सरकारी नोकरी, पगार १ लाखां परस चड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्थाः कर्मचारी राज्य विमा म्हामंडळान (ESIC) वरवीं २०० परस चड पदां भरती खातीर अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. ह्या पदांचेर ऑनलायन अर्ज करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. उमेदवारांनी अधिकृत संकेतथळा वरवीं www.esic.gov.in अर्ज करूं येतात. आयज उमेदवारांक अर्ज शुल्क, पात्रताय, पिराय मर्यादा आनी अर्ज हे विशीं म्हायती दितले. ह्या रित्या पदांचेर वट्ट २७५ पदां भरतले.
फार्मासिस्ट आनी रेडिओग्राफर सयत जायत्या पदां खातीर उमेदवारांक १४ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० ऑक्टोबर २०२३ मेरेन ऑनलायन अर्ज करपाक मेळटले. चड म्हायती खातीर उमेदवारांनी अधिकृत अधिसुचोवणी www.esic.gov.in हे वेबसायटीचेर वचून तपासची.

पिरायेची मर्यादा आनी शिक्षणीक पात्रताय

फार्मासीस्ट आनी रेडिओग्राफर ह्या पदां खातीर अर्ज करपी उमेदवारांची पिराय १८ ते ३७ वर्सां मदीं आसपाक जाय. ते भायर शिक्षणीक पात्रताय, ईसीजी तंत्रज्ञ म्हणून उमेदवारांक दोन वर्सांची पद्वी आसपाक जाय. खंयचेय मान्यताय मेळिल्ले संस्थे कडल्यान ईसीजींत डिप्लोमा आसपाक जाय. तशेंच १२ वी पास जाल्ले आसपाक जाय. संबंदीत वेवसायाची जाण आसपाक जाय. कनिश्ट रेडिओग्राफर म्हणून उमेदवार १२वी पासआसपाक जाय. तशेंच, रेडियोग्राफींत २ वर्सां डिप्लोमा आसपाक जाय. तशेंच, तुमी चड म्हायती खातीर अधिकृत अधिसुचोवणी तपासूंक शकतात.

रितो जागो तपशील आनी अर्ज शुल्क

ऑडिओमीटर टेक्निशियन, डेंटल मेकॅनिक, ईसीजी टेक्निशियन, कनिश्ठ रेडिओग्राफर, कनिश्ठ वैद्यकीय, प्रयोगशाळा आनी सहाय्यक हीं पदां भरतले. तशेंच अर्ज शुल्का विशीं उलयल्यार सामान्य वर्गांतल्या उमेदवारांक अर्ज शुल्क म्हणून ५०० रुपया आनी अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जनजाती, पीडब्ल्यूडी वर्गांतल्या उमेदवारांक २५० रुपया भरचे पडटले.

असो अर्ज करचो

अर्ज करपा खातीर उमेदवारांनी पयलीं www.esic.gov.in अधिकृत संकेत थळाक भेट दिवची. संकेतथळार अर्ज करचे पयलीं अधिकृत अधिसुचोवणी वाचात. अर्ज, सय, फोटो, आयडी पुरावो संबंदीत सगळे गरजेचे दस्तावेज लक्ष दिवन अपलोड करात. मागीर अर्ज शुल्क भरचें. मागीर सादर केल्ल्या अर्ज फॉर्माचो प्रिंट आवट घेयात.

पगाराची म्हायती आनी निवड प्रक्रिया

वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांक लेव्हल ३,४,५ खाला पगार मेट्रीक प्रमाण २१,७०० ते ९२,३०० रुपया दितले. तशेंच पयल्या टप्प्याच्या आनी दुसर्‍या टप्प्याचे परिक्षेच्या बरयल्ल्या पेपरांत बरे कामगिरीच्या आदाराचेर उमेदवारांची निवड जातली. पयल्या टप्प्याचे परिक्षेक पात्र थारपी उमेदवारांक दुसर्‍या टप्प्या खातीर आपयतले.