राजेश पाटणेकार

सभापती, गोंय विधानसभा

  • 1 जुलय 2019 दिसा गोंय विधानसभेचे सभापती म्हणून तांणी पदभार स्वीकारलो.
  • 2002 गोंय विधानसभेचेर दिवचल मतदारसंघांतल्यान पयले फावट वेंचून आयले.
  • 2002-2003 ह्या काळांत ते जिल्हो पंचायतीचे वांगडी आसले.
  • 2002 – 2005 गोंय खादी ग्रामोद्योग मंडळाचेर अध्यक्ष.
  • 2007 परतून दिवचल मतदारसंघाचे आमदार जाले.
  • 2017 परतून वेंचून आयले आनी सभापती पदाचो पदभार स्वीकार मेरेन ते हस्तकला म्हामंडळाचे अध्यक्ष आसले.

राज्याचें रीण पावलें 18844.26 कोटींचेर

जीएसटी 50 टक्क्यांनी उणो जावये पणजीः रिझर्व्ह बँकेच्या पावणे वरवीं उक्त्या बाजारांतल्यान, नाबार्ड, एनसीडीसी, वीज वित्त म्हामंडळ आनी केंद्र सरकारा कडल्यान घेतिल्लें रीण अशें मेळून डिसेंबर 2020 मेरेन राज्य सरकाराच्या…

0 Comments

‘आयपीबी’ कडल्यान 73 प्रकल्पांक तत्वता मंजुरी

भूखंड मेळूनय 3 कंपनी प्रकल्प उबारपाक अपेशी पणजी : राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळान (आयपीबी) 73 प्रकल्पांक तत्वता मंजुरी दिल्या. तातूंतल्या तीन प्रकल्पांक भूखंडांचें वांटप केला. पूण तिनूूय प्रकल्प अजून सुरू…

0 Comments

ग्रामसभेच्या अधिकारांत बदल करचे नाः माॅवीन

घरपटी, वेवसायीक कराची फेररचना करतले पणजीः ग्रामसभेच्या अधिकारांत बदल करपाचो प्रस्ताव सरकाराच्या विचारांत ना अशें पंचायत मंत्री माॅवीन गुदिन्हो हांणी सांगलां.विधानसभेंत आमदार आतान्सीयो उर्फ बाबूश मोन्सेरात हांणी हे विशीं एक…

0 Comments

गोंयांत फाटल्या चार वर्सांत ऊस उत्पादन जालें उणें

फाटल्या वर्सा शेतकारांक 80.17 लाख फारीक केले पणजी : संजिवनी कारखानो बंद अासलो तरी ऊसाच्या बदल्यांत सरकारान शेतकारांक फाटल्या वर्सभरांत 80.17 लाख रुपया फारीक केल्यात. तशेंच फाटल्या चार वर्सांत गोंयांतले…

0 Comments

5255 गृह आधार,डीएसएस लाबार्थ्यांचे वेतन बंद

पणजीः गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हे सरकारी कंपनी वरवीं बोगस लाबार्थी सोदपा खातीर चालीक लायिल्ली मोहीम व्हडलीशी येसस्वी जावंक ना. सर्वे वेळार घरा सांपडूंक नाशिल्ल्या गृह आधार आनी दयानंद समाजीक सुरक्षा…

0 Comments

कोवीडः पर्यटन क्षेत्राचें 2062 कोटींचें लुकसाण

1.22 लाख नोकऱ्यो वचपाची शक्यताय, लेखी जापेंत पर्यटन मंत्र्यांची म्हायती पणजीः खण बंदी उपरांत राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राचीय स्थिती बाबत जाल्या. कोविडाक लागून लॉकडावनाच्या काळांत गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राचे 2062 कोटींचें लुकसाण…

0 Comments

अजीत रॉय उत्तर, रुचिका कटयाल दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी

पणजीः उत्तर गोंय जिल्होधिकारी पदार अजीत रॉय आनी दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी पदार रुचिका कटयाल ह्या आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. हेर कांय अधिकाऱ्यांच्योय सरकारान बदल्यो केल्यात. आयएएस मेकला चैतन्य प्रसाद हांची…

0 Comments

पर्यटनाच्या नांवा खाला कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळाे: विजय सरदेसाय

मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्र्यान आरोप न्हयकारले पणजी : पर्यटन प्रसिद्धीच्या नांवा खाला पर्यटन खात्यान कोट्यांनी रुपयांचो घाेटाळो केला. ताका लागून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्यटन खात्यांतल्या घोटाळ्याची चवकशी करची अशी…

0 Comments

गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची सध्या गरज नाः मुख्यमंत्री

रवी नायकाचो थाराव भायरायलो पणजी: गोंयची लोकसंख्या आनी क्षेत्रफळाचो विचार केलो जाल्यार सध्या तरी तिसर्या जिल्ह्याची गोंयांत गरज ना. फुडाराक तिसर्या जिल्ह्याचो विचार जावये अशें निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत…

0 Comments

कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक राज्य सरकार ‘ईसी’ दिवचे ना

रेल्वे दोट्टीकरणा सयत तिनूय प्रकल्प गरजेचे पणजी : राज्यांत सध्या 12 दशलक्ष टना मेरेन कोळशाची हाताळणी जाता. हें प्रमाण वाडोवपा खातीर ज्या पर्यावरणीय दाखल्याची गरज आसता ते दाखले सरकार दिवचे…

0 Comments