गोंयचें अर्थसंकल्पी अधिवेशन 24 मार्च ते 12 एप्रील मेरेन

विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांचो तारखांक आक्षेप पणजी : गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 24 मार्च ते 12 एप्रील मजगतीं जातलें. शेनवार, आयतार आनी सुटयेच्या दिसा विधानसभा आसची ना. तशेंच…

0 Comments

अर्थसंकल्पी अधिवेशन 24 मार्चा सावन: मुख्यमंत्री

अधिवेशनाचो काळ सल्लागार समिती थारायतली पणजीः गोंय विधानसभेचे अर्थसंंकल्पी अधिवेशन 24 मार्चाच्यान सुरू जातलें. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. अर्थसंकल्प सादर करपाची तारीख अजून निश्चीत जावंक ना. अधिवेशनाचो…

0 Comments

कॅसिनो आनीक 6 म्हयने मांडवींतूच

स्थलांतरणा खातीर पर्यायी सुवात निश्चीत जावंक नाः मुख्यमंत्री पणजी : मांडवी न्हंयेंतल्या उफेवपी कॅसिनोंक सरकारान 6 म्हयन्यांची मुजतवाड दिल्ल्यान उण्यांत उणें आनीक 6 म्हयने तरी कॅसिनो मांडवी न्हंयेंतूच उरतले. कॅसिनोंच्या…

0 Comments

केंद्रा कडल्यान गोंयाक आतां मेरेन 703 कोटींची जीएसटी भरपाय

गोंयाक 446 कोटींचें रीण घेवपाची मेकळीक पणजी : केंद्र सरकारान राज्यांक जीएसटी भरपायेचो 14वो हप्तो काल जारी केलो. गोंयाक आतां मेरेन 703 कोटी 77 लाखांची जीएसटी भरपाय मेळ्ळ्या. ते भायर…

0 Comments

पांच वर्सांत केंद्रा कडल्यान गोंयाक मेळटले 16,979 कोटी

15 व्या वित्त आयोगाची शिफारस; पालिका, पंचायतींक 609 कोटी पणजीः 15 व्या वित्त आयोगाच्यो शिफारशी केंद्र सरकारान स्विकारिल्ल्यान गोंयाक फुडल्या पांच वर्सां खातीर केंद्रीय करांचो वांटो, नगरपालिका आनी पंचायतींक अनुदान…

0 Comments

मायकल लोबोक भाजपाची शिटकावणी

पणजी: आमदारांक विस्वासांत घेनासताना आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी गोवा मायल्स टॅक्सी अॅपाक मान्यताय दिली ह्या विधानाक आक्षेप घेवन भाजपान मायकल लोबोक शिटकावणी दिल्या. परतून अशी विधानां करपाक जायना…

0 Comments

लोकायुक्त दुरूस्ती सयत 5 विधेयकां सभाघरांत

नोकर भरती आयोग, नगरपालिका दुरूस्ती विधेयकांंय सादर पणजीः उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांंक लोकायुक्त करपाची मेकळीक दिवपाची तजवीज आशिल्ल्या लोकायुक्त कायदो दुरूस्ती विधेयका सयत सरकारान काल 5 विधेयकां सभाघरात सादर केली.…

0 Comments

रेल्वे दोट्टीकरण जाल्यार प्रवाशांची संख्या धा पटीन वाडटलीः मुख्यमंत्री

अर्थीक, समाजीक उदरगतीचो विस्वास पणजी​ : रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणा उपरांत सद्दां गोंयांत येवपी प्रवाशांची संख्या धा पटीन वाडटली. गोंयांत येवपी म्हाल गाडयांची संख्याय वाडटली. ताका लागून राज्याची अर्थीक आनी समाजीक…

0 Comments

अनधिकृत बांदकामां नियमनः 2021 जाणांचे अर्ज भायरायले

518 जाणांचे अर्ज निकालांत, अर्ज निकालांत काडपाची प्रक्रिया कांसवा गतीन पणजीः अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर आयिल्ल्या 8317 अर्जांतल्यान आतां मेरेन 2021 लोकांचे अर्ज भायर मारल्यात. बांदकामां नियमीत करपा खातीर…

0 Comments

पयल्याच दिसा कोळसो प्रस्नाचेर विरोधक आक्रमक

​अभिभाशणा वेळार खवदळ, राज्यपालांचे तीन मिणटांचें भाशण पणजी : हाताक काळ्याे फिती बांदून विरोधी आमदारांनी अभिभाशणा वेळार कोळशा आड निशेध केलो. अभिभाशण सोंपले उपरांत ‘आमकां नाका, आमकां नाका, गोंयांत कोळसो…

0 Comments