लोकायुक्ताच्या अधिकारांचेर हावळ हाजपाचे राज्य सरकाराचे यत्न

आमदार विजय सरदेसाय हांची भाजपा सरकाराचेर टिका भांगरभूंय। प्रतिनिधी मडगांव : भ्रश्टाचार बंद करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान लोकायुक्तांचे हात घटमूट करपाची गरज आसतना राज्य सरकार दुरुस्ती विधेयक हाडून लोकायुक्तांचें अधिकार उणें करपाच्या…

0 Comments

पक्ष पांवड्या वयल्या पालिका वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड पक्ष तयार

विजय सरदेसाय : बरें काम केल्ल्या नगरसेवकांक परतून संद; सगल्यांक विश्वासांत घेवन वेंचणूक लडयतलों भांगरभूंय । प्रतिनिधी मडगांव : सरकार पालिका वेंचणूक पक्ष पांवड्यार घेवपाच्या विचारात आसल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्ष ते…

0 Comments

टेलिकॉम धोरणाक गोंय सरकाराची मान्यताय

मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांची म्हायती भांगरभूंय। प्रतिनिधी पणजी : टेलिकॉम धोरण 2020 क मान्यताय दिवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत…

0 Comments

सरकारान रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्प रद्द करचोः रेजिनाल्ड

विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान बरयलें केंद्रीय पर्यावरण समितीक पत्र भांगरभूंय। प्रतिनिधी मडगांवः कर्नाटकांत कोळशाची निर्यात करपाक जाय, हे खातीरूच राज्यांत रेल्वे दोट्टीकरणाचाे प्रकल्प मुखार हाडला. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणीय ह्या…

0 Comments

सरकाराच्या कोवीड घाळपणाचेर स्टॅनफर्ड संशोधका कडल्यान म्होर

गोवा फॉरवर्ड: तीन म्हयन्यां पयली लायिल्लो अंदाज सारको थारलाे भांगरभूंय। प्रतिनिधी मडगांवः राज्यांत कोवीड हाताळणीचेर राज्य सरकाराच्या घाळपणा विशीं गोवा फॉरवर्डान जे दुबाव उपस्थीत केल्ले ते खरें आशिल्ल्याचे आतां अमेरिकेंतले…

0 Comments

Goa Legislative Assembly – MLA’s

मांद्रेंदयानंद सोपटे(अध्यक्ष, पर्यटन उदरगत म्हामंडळ)जल्मः 2.4.19647 जून 2007 ते 30 सप्टेंबर 2011 आनी 16 मार्च 2017 ते आतां मेरेन आमदार.  पेडणेंमनोहर (बाबू) आजगांवकार(उपमुख्यमंत्री)जल्मः 6.11.1954जून 1999, जून 2002, जून 2007, आनी…

0 Comments