नाट्यसंपदाची विजया प्रभाकर पणशीकर संवसाराक अंतरली

खबरां संस्था मुंबयः नाट्यसंपदा नाट्यसंस्थेची संचालिका विजया प्रभाकर पणशीकर 85 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरली. 4 फेब्रुवारीक मध्यान रातीं कडेन तिणें निमाणो स्वास घेतलो. ज्येश्ठ नाट्य कलाकार प्रभाकर पणशीकर हांची ती…

0 Comments

बायलांचे संगीत नाट्य सर्तींत स्वर सत्तरी संस्थेची हॅट्रीक

‘सं. मत्स्यगंधा’ पयलें, ‘सं. शारदा’ दुसरें, ‘सं. ययाती आणि देवयानी’ तिसरेंभांगरभूंय प्रतिनिधीपणजीः राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ले स. किशोरीताई हळदणकार यादस्तीक 6 वे अखील गोंय बायलांचे संगीत नाट्य सर्तीचो…

0 Comments

नाट्य मोग्यां खातीर नव्या वर्सांत पर्वणी

'हरवलेल्या पत्त्यांचा बंगला','व्हॅक्यूम क्लीनर','साखर खाल्लेला माणूस' नाटकां सादरीकरणाक सज्ज खबरां संस्था मुंबयः कोरोनाक लागून मराठी नाटकांक लेगीत खूब लुकसाण जालें. पूण, परिस्थिती ल्हवल्हव सुदारपाक लागल्या. डिसेंबरांत कांय नाट्य निर्मात्यांनी धिटाय…

0 Comments

ज्येश्ठ अभिनेते अविनाश खर्शीकर अंतरले

मुंबयः ज्येश्ठ अभिनेते अविनाश खर्शीकार हे काल सकाळीं 10.30 वरांचेर संवसाराक अंरतले. काळजाच्या आताकान तांकां मरण आयलें. फाटल्या कांय दिसां पसून तांची भलायकी इबाडिल्ली. अविनाश खर्शीकार हांणी 1978त ‘बंदिवान मी…

0 Comments

फॅशन डिझायनर शरबरी दत्ता अंतरली

नवी दिल्लीः प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर शरबरी दत्ता ही संवसाराक अंतरली. ती 63 वर्सां पिरायेची आशिल्ली. कोलकातांत आशिल्ले घराच्या बाथरुमांत तिची कूड सांपडली. मरणा फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. पूण,…

0 Comments

‘सत्य माड्डितां माड्डितां’ नाटकाक पयलें इनाम

स. सुमती रामा नायक यादस्तीक उत्सवी नाट्य सर्तः 'आंकवार कंपनी'क दुसरें, 'जमलें रे जमलें' तिसरें पणजीः "भांगराळें गोंय अस्मिताये"न आयोजीत केल्ले स. सुमती रामा नायक यादस्तीक उत्सवी नाटक सर्तीचें पयलें…

0 Comments

प्रसिद्ध नाटककार रत्नाकर मतकरी अंतरले

खबरां संस्था मुंबयः प्रसिद्ध मराठी नाटककार, साहित्यीक आनी रंगकर्मी रत्नाकर मतकरी हांकां रातीं (17 मे) कडेन मरण आयलें. ते 81 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. चार दिसां आदीं तांची कोरोना चांचणी पॉझिटिव्ह…

0 Comments

अर्थीक संकश्टांत सांपडिल्ल्या नाट्यकलाकारांक आधार दियात : राजदीप नायक हांची सरकारा कडेन मागणी

भांगरभूंय प्रतिनिधीपणजीः कोरोेना महामारीचे फाटभुंयेर लॉकडावनाक लागून वेवसायीक कोंकणी नाटकांचेर पर्यायान नाट्य कलाकार आनी तंत्रज्ञानाचेर व्हड अर्थीक संकश्ट कोसळला. फाटल्या दोन म्हयन्यां पसून नाटकांचें प्रयोग बंद आसात. अंदूंचो हंगाम सोंपत…

0 Comments

कासाळें आनी घोसाळ्याचें बरें सादरीकरण, पूण…

44वी कोंकणी नाट्य सर्तपरिक्षणकला अकादमी आयोजीत कोंकणी नाट्य सर्तींत आतां फकत दोनूच नाटकां सादर जावपाचीं उल्ल्यांत. निमाणे वळेरे प्रमाणे वट्ट 20 नाटकां सादर जावपाचीं आशिल्लीं. पूण आतां मेरेन रद्द जावन…

0 Comments

तशें नाटकांतूय खास कांयच जावंक ना!

44वी कोंकणी नाट्य सर्तपरिक्षणउत्सवी कोंकणी वेवसायीक रंगमाचयेर चडशे खेपे सगल्यांत पयलीं शेंकडो मारपी अंत्रूजम्हालांतल्या धोणशी नागेशींची संस्था म्हणल्यार गौरी तनय कला संघ. कला अकादमीआयोजीत कोंकणी नाटक सर्तींत काल हेच संस्थेचे,…

0 Comments