विद्यार्थ्यांक मजत करपा खातीर एनएसएसाची मजत घेवची

शिक्षण खात्यान बरयलें शाळांक पत्र पणजी: कोरोना काळांत घरांतल्यान ऑनलायन पद्दतीन शिक्षण घेत आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मजत करपा खातीर राष्ट्रीय सेवा येवजण (एनएसएस) तशेंच हेर आपवावुरप्यांची मजत घेवची अशी सुचोवणी शिक्षण…

0 Comments

भगीरथ शेटये शालांत मंडळाचे नवे अध्यक्ष

पणजी : गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष म्हूण भगीरथ शेटये हांची नेमणूक जाल्या. तांचे नेमणुकीचो आदेश काल जारी जालो.रामकृष्ण सामंत हांचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान अध्यक्षपदाचे जापसालदारींतल्यान ते मुक्त जाल्या. भगिरथ शेटये हे…

0 Comments

अदिती बर्वे, गोपाळ चिप्पलकट्टी हांकां महाराष्ट्र सरकाराचो साहित्य पुरस्कार

पणजीः महाराष्ट्र सरकाराचे 2019 वर्सा खातीरचे उत्कृश्ठ मराठी साहित्य निर्मितीचे स. यशवंतराव चव्हाण राज्य पुरस्कार जाहीर जाले. महाराष्ट्रांतल्या 34 साहित्यिकांक आनी महाराष्ट्रा भायल्या एका मराठी साहित्यिकाक हे पुरस्कार दितात. गोंयांतली…

0 Comments

चडश्या लोकांक जाय आशिल्लें मायभाशेचें माध्यम

माध्यम सल्लागार समितीच्या अहवालांत मात कायलोळ्यो समितीन दिल्ल्या अहवालाच्या आदाराचेर शिक्षण खात्यान बेगोबेग कांय कामां सुरू केल्यांत. मुळाव्या शाळांच्ये इमारतींचो दर्जो सुदरावप, शाळांचें विलिनीकरण, मदले सुटयेचें खाण, शिक्षकांक प्रशिक्षण, शाळांचें…

0 Comments

9वी, 11वी खातीर 50 टक्के गुणांची प्रस्नपत्रिका काडची

विद्यालयांक मेकळीक; शालांत मंडळाच्या परिपत्रकांत स्पश्ट पणजी : 9वी तशेंच 11वीच्याे प्रस्नपत्रिका 50 टक्के गुणांच्यो काडपाची मेकळीक शालांत मंडळान विद्यालयांक दिल्या. 50 टक्के गुणांच्याे प्रस्नपत्रिका काडून निकाला वेळार गुण दुपेट…

0 Comments

20 प्रकाराचें ल्हान आकाराचें नुस्तें धरपाचेर बंदी

फुडारांत सगल्या प्रकाराच्या नुस्त्यांची राखण जावपाक जाय. हे खातीर ल्हान नुस्तें धरपाचेर बंदी घाल्या. जाळांच्या आकाराचेर लेगीत निर्बंध येतले आनी हाची कार्यवाय जातली. —शमिला मोंतेरो, नुस्तेमारी संचालक पणजी : नुस्त्यांच्या…

0 Comments

आग्वाद किल्ल्याचेर जातलें सुटके झुजाऱ्यांचें संग्रहालय

25 कोटी खर्चून किल्ल्याचे सोबितीकरणः मुख्यमंत्री पणजी : आग्वाद किल्ल्याचे सोबितीकरण जावन सुटके झुजाऱ्याचें संग्रहालय जातलें. सग्रहालयांत डॉ. राम मनाेहर लोहिया, टी. बी. कुन्हा हांचे पुतळे उबारतलें. सोबितीकरणाचें काम नेटान…

0 Comments

सीबीएसई बोर्डाची यत्ता 10वेची आनी 12वेची परिक्षा 4 मे पसून

खबरां संस्था नवी दिल्लीः सीबीएसई बोर्डाची यत्ता 10वेचे आनी 12वेचे परिक्षेची तारीख जाहीर केली. ही परिक्षा 4 मे पसून सुरू जातली अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हांणी स्पश्ट…

0 Comments

विद्यार्थ्यांनी आपलो फुडार पळोवन आपल्या अभ्यासक्रमाची निवड करचीः मुख्यमंत्री

गणपत पार्सेकार म्हाविद्यालया वतीन गुणेंस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान भांगरभूंय । प्रतिनिधी  पेडणेंः राज्यांत गांवगिऱ्या वाठारांनी दर्जेदार मुळाव्यो शिक्षणीक सुविधा आनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिवपी हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्था पयले सुवातेर आसा अशें…

0 Comments
साक्षरतायेंत गोंय देशांत तिसरें, केरळ पयले सुवातेर
Four open books in the colored cover on the table made of boards.A stack of books in the colored covers on the table with a red tablecloth. Still life with books.

साक्षरतायेंत गोंय देशांत तिसरें, केरळ पयले सुवातेर

राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षणांतल्यान स्पश्ट पणजी : बायलां आनी दादल्यांचे साक्षरतायेंत गोंय तिसरें सुवातेर आसा. हे वळेरेंत केरळ पयलें सुवातेर जाल्यार मिझोराम दुसरे सुवातेर आसा. सगल्यांत उणें साक्षरतायेचें वळेरेंत बिहार…

0 Comments