आठवी मेरेन खात्रीन पास… णववेक सरसकट नापास…

धावी यत्तेंत शंबर टक्के निकालाची सुवार्थी आस एखाद्रो विद्यार्थी णववेक पावता मेरेन णव वर्सां ना जाल्यार उणींच पांच वर्सां त्या विद्यालयांत शिकता. ताका णववी यत्तेंतल्यान धावी यत्तेंत पावपा खातीर जी…

0 Comments

बँक विलिनीकरणा उपरांतचे प्रस्न आनी उपाय

बँकांचें विलिनीकरण आमचे अर्थवेवस्थेंतलें म्हत्वाचें पावल फाटल्या अर्थीक वर्सा भारतांतल्या सरकारी बँकांचें विलिनीकरण जाल्लें. त्या विलिनीकरणाचो मुखा वयलो टप्पो पुराय करपाचे नदरेन कांय बँकां मदीं सध्याक वावर चल्ला. हो टप्पो…

0 Comments

पुदुच्चेरीचें सरकार पडप अजापाचें न्हय !

काँग्रेसीक वाट दाखोवपी फुडारी मेळ्ळ्यार देशाक घटमूट विरोधी पक्ष मेळटलो राजकारणाचेर बरोवपाचें आसत जाल्यार दोळ्यां मुखार येतात ते दोनूच पक्ष. एक भाजपा आनी दुसरो काँग्रेस. हाचो अर्थ हे दोनूय पक्ष…

0 Comments

कोंकणीच्या मळा वयले हुस्के

हुस्के पयस करतले जाल्यार आदीं ते कसले, कितले हें जाणून घेवचें पडून गेलां ताका जातात हुस्के. जाका आपले भाशेचो मोग आसा ताका जातात हुस्के. जे भाशे विशीं आपलेपण आनी आत्मीयता…

0 Comments

कोंकलीशीक साहित्य अकदेमीची मान्यताय एक दीस मेळटलीच

Seamless pattern with Devanagari alphabet. Sanskrit,Hindi, Marathi,Nepali,Bihari,Bhili, Konkani, Bhojpuri,Newari languages. Simple colorful background. Vector illustration कोंकलीशीक साहित्य अकदेमीची मान्यताय एक दीस मेळटलीच कणकवलीच्यान कासरगोड मेरेन कोंकलीशीच्या बोलिभाशांची दरदिसा उत्क्रांती जायत…

0 Comments

बायलांची कामा सुवातेर जावपी आगळीक

कागाळ करपाक वेळकाळाचें बंधन नाः न्यायालय निकत्योच, दिल्लींतल्या एका न्यायालयान पत्रकार प्रिया रामाणी हांचेर पत्रकार आनी आदले केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर हांणी घाल्ल्या अब्रु लुकसाणीच्या खटल्यांत निर्दोश थारायल्यात. ह्या…

0 Comments

रान हक्क कायद्याची मुजत वाडयली तरी समन्वय सादतलो ?

वनवासी वा आदिवासी लोकांक तांचे परंपरीक जमनींचो हक्क मेळप गरजेचें भारताची वळख करून दितना मागीर जावं ती शाळेंतल्या भुरग्यांच्या भाशणांनी आसूं वा व्हड फुडार्‍यांची आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयली भाशणां आसूं, ‘विविधतायेंत…

0 Comments

भुरग्यांची (सत्व) परिक्षा

आयच्यो परिक्षा भुरग्यांचें गिन्यान तपासतात काय भास? शिक्षणांत परिक्षा म्हणल्यार भुरग्याक शिकयिल्लें कितलें समजलां हाची खात्री करून घेवपाची एक परंपरीक वेवस्था. पूण परिक्षेंत बरे गूण मेळ्ळे म्हूण तो भुरगो हुशार…

0 Comments

धर्मीक आनी राजकी धोरण

नात्यां मदीं धोशी घालपाक खंयचेच नदरेन कारण जावचें न्हय फाटल्या सोमारा दिसा म्हजो मित्र आनी गोंयचो एक ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हांणी वॉट्सअॅपाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक मेसेज धाडलो. "Issued in…

0 Comments

भारतीय भाशा आनी विकिपिडिया

भारतीय भाशांचें प्रमाण एक टक्क्या परस उणें आयच्या 21 व्या शेंकड्याक म्हायतीचें यूग म्हूण वळखतात. आयज आमचे भोंवतणची खंयचीय म्हायती चड काळ पयस उरना हें आमी पळयलां. म्हायतीची गरज आनी…

0 Comments