लोककलाकार रोहिदास गावडे

एखाद्रें फूल फुल्लें म्हणटकूच त्या फुलाचो परमळ सगली कडेन पातळटा, नेमकें तशेंच एका लोककलाकाराचे जिणेंत घडटा. लोककलाकार आपल्या मातयेंतल्या लोककलेचो परमळ पुराय संवसारभर पावयता. अशेंच अंत्रुज म्हालांतले रोहिदास धाकटो गावडे…

0 Comments

खोल खोल म्हासागर

आमची पृथ्वी अंतराळांतल्यान गोल दिसली तरी ती तशी सपाट ना. साबार भुंयखंडांनी ती तयार जाल्या. ह्या भुंयखंडांकूच ‘टेक्टाॅनीक प्लेट्स’ म्हणटात. ते एका जाग्यार शांत बसनात. दीसपट्टे हेवटेन तेवटेन वचत आसतात.…

0 Comments

साहित्यीक पंढरीनाथ लोटलीकार

मडगांवा कोंबा हांगाचे पंढरीनाथ लोटलीकार दूरर्शन आनी आकाशवाणी केंद्राचे संचालक आनी कार्यकारी निर्माते. तांणी कोंकणी साहित्य चळवळ, गोयंची संस्कृती तशेंच शिक्षणीक आनी समाजीक विशयांचेर खूब लिखाण केलां. आकाशवाणी आनी रंगमाचयेरूय…

0 Comments

नाट्य दिग्दर्शक विश्वनाथ नार्वेंकार

गोंयांतल्या म्हालांनी कला संस्कृती मळार जशीं भोव रत्नां दिल्यांत तशीं सांगें म्हालानूय दिल्यांत. जांकां आदल्या तेंपार आपल्या आंगातलें कलागूण विकसीत करूंक योग्य गुरुचें मार्गदर्शन मेळ्ळें तांणी आपले कलेची साधना केली…

0 Comments

गरजेवंतांक सदांच मजत करपी कुंदा राजू नायक

गरिबांक आनी गरजू लोकांक सदांच पावपी आनी कसलोच सुवार्थ पळयनासतना उक्त्या मनान कार्य करपी, वस्तवाडो कुडचडें वाठारांत जल्मल्ली आनी ल्हानपणा सावन समाजसेवेक स्वताक गुथून दवरिल्ली समाज कार्यकर्ती म्हणल्यार कुंदा राजू…

0 Comments

समाजा खातीर वावुरपी उल्हास तुयेंकार

एका गरीब घराब्यांत जल्मल्ल्या भुरग्याक कश्ट आनी गरिबी म्हणल्यार कितें हाचें ध्यान आसता आनी तोच फुडारांत समाजा पासत कितें तरी बरें करतलो हो हावेस दवरून समाजसेवेंत आनी राजकारणांत पावल दवरता.…

0 Comments

शिक्षकी वेवसाय सांबाळून कलाकाराची भुमिका साकारपी प्रमीशा प्रसाद सुर्लकार

प्रमीशा प्रसाद सुर्लकार गांवान सांखळे सुर्लाची. शिक्षण इंग्लीश विशय घेवन एमए बिएड. पांचवी ते धावी मेरेनचें शिक्षण विद्या प्रबोधीनी हायस्कूल पर्वरे घेतलें. भुरगेपणा सावन गायन, नृत्य, अभिनय हातूंत तांकां खूब…

0 Comments

नाट्य कलाकार उमेश कृष्णा कालेकार

उमेश कृष्णा कालेकार हे नाट्य कलाकार तशेंच नाट्य दिग्दर्शक म्हणून वळखीचे आसात. गांवांत जावपी काल्या- जात्रांनी ल्हान ल्हान भुमिका करून आयज नाट्य मळार तांणी आपलें नांव जोडलां. नाट्य कले बरोबरच…

0 Comments

नाट्य मळार बायल कलाकाराची भुमिका गाजोवपी सुमन तळावणेंकार

पेडणें म्हालांत व्हड प्रमाणांत नाट्य कलाकार आसात आनी तातूंत बायलांचो आंकडो व्हड आसा. पयलींच्या तेंपार उण्या प्रमाणांत बायलां नाटकांनी काम करताल्यो. ताका लागून दादल्यांकूच बायलांच्यो भुमिका करच्यो पडटाल्यो वा दुसऱ्या…

0 Comments

भोव आयामी नाट्यकर्मी प्रमोद म्हाडेश्वर

नाट्य संहिता आनी तातूंतल्या व्यक्तिरेखांचो सखोल अभ्यास, अभिनयाची जाण, नाट्य तंत्रांचो सुमेळ आनी आपले दिगदर्शन शैलीक लागून जायत्या नाट्य कर्मींनी आपली खाशेली वळख घडयल्या. अशाच कलाकारां मदले एक भोव आयामी…

0 Comments