घटस्फोट वाडटात!

मोग कोणाचेरूय करचो….! पूण तो करतना दुसऱ्याचेर अन्याय, अत्याचार जावचो न्हय, तातूंत मद, मस्ती, जबरदस्ती, स्वैराचार आसचो न्हय. तो दुसऱ्याक दुखोवपी आसचो न्हय. दुसऱ्याचो संवसार, घराबो तोडपी आसचो न्हय. बायलां…

0 Comments

जय विज्ञान

विज्ञान विद्यार्थिप्रिय करप ही काळाची गरज. जय जवान, जय किसान आनी जय विज्ञान हो नारो चोंय दिकांनी नेटान घुमूं! फाल्यां राष्ट्रीय विज्ञान दीस. रमण वर्णपटाच्या सोदा खातीर कृतज्ञताय उक्तावपा खातीर…

0 Comments

सोशल मिडियाक दावें आनी नेटिझन्सांक?

फेसबूक सुरू जालो फेब्रुवारी 2004 त, व्हाॅटस्अॅप फेब्रुवारी 2009 त जाल्यार ट्विटर 21 मार्च 2006 क. सुरवातीचीं कांय वर्सां ह्यो सोशल मिडिया माचयो बरे भशेन चल्ल्यो. मात राजकी पक्षांचे आयटी…

0 Comments

सोशल मिडियाक दावें आनी नेटिझन्सांक?

फेसबूक सुरू जालो फेब्रुवारी 2004 त, व्हाॅटसअप फेब्रुवारी 2009 त जाल्यार ट्विटर 21 मार्च 2006 क. सुरवातीचीं कांय वर्सां ह्यो सोशल मिडिया माचयो बरे भशेन चल्ल्यो. मात राजकी पक्षांचे आयटी…

0 Comments

रडीचो डाव

वेंचणूक म्हणली काय तातूंत गुड्डुलसांव हें जाताच. तारीख जाहीर जाली काय मतदान जाय मेरेन कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. थोडे आयकून जाणात. मात वेंचणुकेचे तारखेची घोशणा जावचे पयलींच मतदारसंघांतले…

0 Comments

कोरोनाचें दुसरें ल्हार येता ?

फाटलें वर्सभर धुमशेणां घालपी कोरोनाचो शेक उणे लोकसंख्येच्या गोंयांत तसो जाणवना. मात देशाच्या हेर वाठारांनी ताणें परतून तकली वयर काडल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे म्हायती प्रमाण, फाटोफाट पांच दीस कोरोनाचे दुयेंती…

0 Comments

समस्या सांसणाच्यो सुटच्यो !

पणजी म्हापालिका आनी हेर ११ नगरपालिकांच्या वेंचणुकांची तारीख जाहीर जाल्या. २० मार्चाक मतदान जातलें आनी २२ वेर आबेर्तुल. लाॅटरी फुट्टली तो नगरसेवक मागीर समाजसेवेक ओंपून घेतलो. गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान…

0 Comments

टेनिसाची नवी राणी

ती आयली, तिणें पळयलें आनी ती जिखली. हय. टेनिस खेळगडी नाओमी ओसाकान जैताच्या मुकूटांत आनीक एक मानाचें मोरपांख खोयलां. पिरायेच्या 23 व्या वर्सा तिणें चवथें ग्रॅण्ड स्लॅम जैत जोडलां. अमेरिकेचे…

0 Comments

शिक्षणः देशाचे उदरगतीची बुन्याद

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चलणुकेंत हाडपाचें काम सुरू जालां. काळा प्रमाण दरेका मळार बदल हे जायच. सरकारान खोलायेन विचार करून हें धोरण आंखलां. ताका शिक्षणतज्ञांनी येवकारूय दिला. ह्या धोरणाचें खाशेलेंपण…

0 Comments

पेपरलेस काम: काळाची गरज

पणजी म्हापालिकेन जाता तितले बेगीन आपलें सगलें काम पेपरलेस करपाचें थारायलां. हाचे आदींय गोंय सरकारान शक्य तितलें सरकारी काम पेपरलेस करपाचो निर्णय घेतिल्लो. कांय प्रमाणांत तो येसस्वी जालोय बी. पूण,…

0 Comments