सिंह

वृषभ राशींत मंगळ प्रवेश करीत आसा आनी तो दशमस्थानांत राहू बरोबर आसतलो. पुनव प्रथम स्थानांत वचत आसा. पुनवेचें शूभ फळ मेळटलें. गुरुपुष्यामृत योगाचेर गरजे भायर धाडस करचें न्हय. खर्च सांबाळून…

0 Comments

सिंह- 20 ते 26 सप्टेंबर

वृषभ राशींतलो राहू तुमच्या दशमस्थानांत येता. तुमच्या कर्मांत वाड जातली आनी राज्यकारभारांत भरभराटीचे संकेत उरतले. दशमस्थानांतलो राहू बरो आसलो तरी चतुर्थांत केतू येता. ह्या वेळार मातृसुखाचो विचार करप फायद्याचें थारतलें.…

0 Comments

सिंह– 21/6/20 ते 27/6/20

ह्या सप्तकांत तुमी दरेक गजालींत नम्रतायेचें धोरण स्विकारल्यार हातांत घेतिल्ल्या कार्यांत येस मेळूंक शकता. नोकरदारांक थाकाय मेळटली. भलायकी विशीं जागृत रावात. चड करून खावपा-पियेवपाची पथ्यां पाळात. सदच्या दुयेंसा पसून सादूर…

0 Comments

सिंह -14/6/20 ते 20/6/20

सप्तकाचे सुरवातेक वेवसायांत निर्णय घेवपाक अडचणीचें थारूं येता. चड करून सुरवेचे दोन दीस कांयच करचें न्हय हेंच फायद्याचें थारूंक शकता. सप्तकाच्या मदल्या दिसांनी परिस्थितींत मात्शी सुदारणा जातली. तुमी जर कोणा…

0 Comments