परिस्थितींत वांगड्यां कडेन जुळोवन घेवचें. काम करीत आशिल्ले सुवातेर तुमच्या पदाक धोको निर्माण जावचो ना हाची जतनाय घेवची. तशेंच वांगडी आनी वरिश्ठां कडेन सलोखो राखचो. सप्तकाच्या उत्तरार्धात ग्रहमान तुमकां अनुकूल जावन सकारात्मक दृश्टीन अडचणींतल्यान भायर पडपाक तुमकां मजत जातली. सप्तकाचे सुरवातेक कसलेंच अर्थीक नियोजन करचें न्हय. विद्यार्थ्यां खातीर सप्तकाचे पयले दोन दीस प्रतिकूल आतले. तरी तिसर्‍या दिसा सावन गंभीरतायेन अभ्यास करूं येता. लागींच्या मनशा कडेन सलोख्याचे संबंद प्रस्थापीत जातले. सप्तकाचे सुरवातेक जाण्टेल्यां कडेन आशिल्ल्या संबंदांत गोंदळ जातलो. पूण उत्तरार्धात ताचें निराकरण जावंक शकतलें. सुरवातीच्या दोन दिसांनी तकली दुखप बी जातलें. सप्तकाच्या मध्याक जेवणांत अक्रोड वा उकडून शिजयिल्ल्यो भाजी हांचें प्रमाण चड दवरचें. भलायकी बरी उरपा खातीर शिळें पदार्थ वा कंदमुळा बी खावपाचें टाळचें.

 

मेष

मंगळ वृशभ राशींत प्रवेश करता. तो राहू बरोबर धनस्थानांत आसतलो. शुक्र अस्तंगत जायत आसा. पुनव पंचम स्थानांत वचत आसून स्पर्धात्मक गजालींची आवड निर्माण जातली. गुरुपुष्यामृत योग आसून भांगर खरेदी करपाचें…

0 Comments

मेष- 20 ते 26 सप्टेंबर

19 सप्टेंबर 2020 दिसा रातच्या 8.15 मिणटांनी राहू वृषभ राशींत प्रवेश करता. हो तुमचे राशीक दुसर्‍या स्थानार येता. त्याच वेळार केतूय तुमच्या अश्टमस्थानांत येतलो. तेन्ना कुटुंबा विशीं मतभेद निर्माण जावंक…

0 Comments

सप्तकी राशी भविश्य

2 ते 8 ऑगस्ट मेषपुनव फळादीक थारतली. नोकरी करप्यांनी स्वता वयलें भान विसरून चलचें ना. स्पर्धात्मक गजालींक थारो दिवं नाकात. कामांतले नेम स्वता जावन बदलूं नाका. उद्देगधंद्यांत वयर सकयल जातलें…

0 Comments

मेष – 21/6/20 ते 27/6/20

ह्या सप्तकांत खर्चाचें प्रमाण वाडटलें. ते खातीर पयली सावनूच गरजे भायले खर्च टाळपाचो यत्न करात. कसल्योय अडचणी आयल्यार तकली थंड दवरून बुद्दीचो वापर करून त्यो सोडोवपाचो यत्न करात. अर्थीक गजाल…

0 Comments

मेष – 14/6/20 ते 20/6/20

परिस्थितींत वांगड्यां कडेन जुळोवन घेवचें. काम करीत आशिल्ले सुवातेर तुमच्या पदाक धोको निर्माण जावचो ना हाची जतनाय घेवची. तशेंच वांगडी आनी वरिश्ठां कडेन सलोखो राखचो. सप्तकाच्या उत्तरार्धात ग्रहमान तुमकां अनुकूल…

0 Comments