मीन

पराक्रम स्थानांत मंगळ वृषभ राशींत प्रवेश करीत आसा. पुनव षष्ठस्थानांतल्यान वचत आसा. ह्या काळांत स्पश्ट उलोवप टाळात. दोन उतरां उणीं उलयत जाल्यार सामकें बरें. गुरुपुष्यामृत योगाचेर भुरग्यां खातीर केल्लें नियोजन…

0 Comments

मीन- 20 ते 26 सप्टेंबर

राशिपरिवर्तन जाल्लो राहू तुमच्या पराक्रम स्थानांत येता. त्याच वेळार भाग्यस्थानांत केतूय आसतलो. हो राहू निश्‍चीतपणान तुमची कामां पूर्ण करतलो. येसाचें फाटबळ वाडटलें. व्हड उद्देगधंद्याची उबारणी करतले. कारखानदारींतल्यान मेळपी फायदो तुमचे…

0 Comments

मीन – 21/6/20 ते 27/6/20

राशी थळार मंगळाचे वास्तव्य आशिल्ल्यान कामाचो उत्साह वाडटलो. पूण तेच बरोबर तुमच्या रागाचेर मात योग्य नियंत्रण दवरात. जेणे करून हेर निर्शेवचे नात हाचे कडेन लक्ष दियात. कामा भितर तुमचो सुवार्थ…

0 Comments

मीन – 14/6/20 ते 20/6/20

सप्तकाची सुरवात बरे विचार आनी नवीन विचासरणीन करतले. ह्या पयलीच्या सप्तकाच्या उत्तरार्धात आयुश्यांत घडिल्ल्या नकारात्मक गजालींक लागून लेगीत धडो शिकूं येता. सप्तकाचे सुरवातीचे दीस मिश्र फलदायी आसात. तुमी मनरिजवणेंत रममाण…

0 Comments