धनू

चंद्र षष्ठस्थानांतल्यान अष्टमस्थाना कडेन भ्रमण करीत आसा. मंगळ वृषभ राशींत षष्ठस्थानांत प्रवेश करतलो. पुनव भाग्य स्थानांतल्यान वचत आसा. गुरुपुष्यामृत योगाचेर गरजे भायर धाडस दाखोवचे न्हय, वेवसायाचे सुवातेर तुमचे मत हेरांचेर…

0 Comments

धनू- 20 ते 26 सप्टेंबर

मिथून राशींतल्यान वृषभ राशींत जाल्लो राहूचो राशी बदल तुमच्या षष्ठस्थानांत येता आनी वृश्‍चीक राशींतलो केतू व्ययस्थानांत येता. फाटले कांय दीस ताणतणावाचे गेल्ले आसत जाल्यार सध्या ती परिस्थिती उरची ना. संघर्शमय…

0 Comments

धनू – 21/6/20 ते 27/6/20

तुमचें ग्रहमान पळयत जाल्यार तुमी दरेक गजालींत समंजसपणान वागपाचें धोरण आपणायत जाल्यार खूबशो गजाली साध्य जावंक शकतात. नोकरदारांक थाकाय मेळटली. वेपारांत प्रगती करपाची संद फावो जातली. नाका त्या हांयसाक बळी…

0 Comments

धनू – 14/6/20 ते 20/6/20

ह्या सप्तकाचे सुरवातेक तुमी उर्जा आनी उर्बेन तुमची कामां पूर्ण करूंक शकतले. तुमचें व्यक्तीमत्व लोकांक आकर्शीत करूंक शकतले. कसलेंय धाडस करपाची तुमची तयारी आसतली. सुरवातेक तुमी कुटुंबीक वेवसायांत बरी प्रगती…

0 Comments