तूळ

मंगळ अष्टमस्थानांत वृषभ राशींत राहू बरोबर आसतलो. ओडाताण करून कसलीच कृती करची न्हय. पुनव लाभ स्थानांत वचत आसा. नव्या वळखीचो बर्‍या गजाली खातीर फायदो जातलो. पूण सर्त करप टाळचें. गुरुपुष्यामृत…

0 Comments

तूळ- 20 ते 26 सप्टेंबर

वृषभ राशींत परिवर्तन जाल्लो राहू हो तुमच्या अष्टमस्थानांत येता. वृश्‍चीक राशींतलो केतू तुमचे द्वितीय स्थानांत येता. कुटुंबीक आनी अर्थीक नदरेन ह्या संघर्शाचें वातावरण जातलें तितलें उणें करपाचो यत्न करात. कला…

0 Comments

तूळ– 21/6/20 ते 27/6/20

तुमचें ह्या सप्तकांतलें ग्रहमान पळयत जाल्यार कसलोय निर्णय घेवचे पयलीं ताचो चारूय वटांनी विचार करून अवलंब करप फायद्याचें थारूंक शकता. खंयचीय गजाल ताणून धरूं नाकात. नाका त्या हांयसाक बळी पडूं…

0 Comments

तूळ – 14/6/20 ते 20/6/20

ह्या सप्तकांत वेवसायीक आघाडेचेर तुमी बरी उदरगत सादूंक शकतले. चड करून नोकरी करप्यांक तुमची कुशळटाय दाखोवपाची संद मेळटली. तुमी जर नोकरेंत बदल करपाचो विचार करीत आसत जाल्यार बरी संद मेळपाची…

0 Comments