कुंभ

चतुर्थांत मंगळ वृषभ राशींत राहू बरोबर आसतलो. पुनव सप्तमस्थानांत वचत आसा. ह्या काळांत जोडिदारा कडेन मात बरो संवाद दवरात. गुरुपुष्यामृत योगाचेर नियोजीत गजालीं खातीर थारायिल्लो खर्च करात. नियोजन नासतना खर्चा…

0 Comments

कुंभ- 20 ते 26 सप्टेंबर

वृषभ राशींतलें राहूचें भ्रमण चतुर्थांत जायत आसा. त्याच वेळार वृश्‍चीक राशींत केतूचें भ्रमण दशमस्थानांत जायत आसा. योग्य वेळार योग्य निर्णय घेवपाची तांक इबाडूंक दिवं नाकात. नाका थंय आशिल्लें धाडस दाखोवं…

0 Comments

कूंभ – 21/6/20 ते 27/6/20

तुमचें ग्रहमान पळयत जाल्यार ह्या सप्तकांत तुमी तुमच्या उलोवपाचेर नियंत्रण दवरून वागल्यार खूबशो गजाली साध्य करूंक मेळटल्यो. तुमच्या उलोवण्यान हेरांचो ‘इगो’ दुखोवचो ना हाची दक्षताय घेयात. फुडाराचो विचार करिनासतना वर्तमानकाळाचो…

0 Comments

कूंभ – 14/6/20 ते 20/6/20

वेपार वा नोकरीचे सुवातेर वांगड्यांचें सहकार्य मेळटलें. वेपारांत फायदो जातलो. सुरवातीक तुमी तुमच्या फायद्याचेर लक्ष केंद्रीत करतले आनी ते दिशेन तुमी केल्ल्या यत्नांत येसस्वी जातले. कुटुंबा खातीर सदळ हातान खर्च…

0 Comments