कन्या

चंद्राचें भ्रमण भाग्य स्थानांतल्यान लाभ स्थानां कडेन वचत आसा. वृषभ राशींतलो मंगळ भाग्य स्थानांत प्रवेश करतलो. राहू लेगीत वृषभ राशींत भाग्य स्थानांत आसा. लाभ स्थानांतल्यान जावपी गुरूपुष्यामृत योग्य नक्कीच लाव…

0 Comments

कन्या- 20 ते 26 सप्टेंबर

गुरू बरोबर आशिल्लो केतू राशिपरिवर्तन करून वृश्‍चीक राशींत प्रवेश करता. राहूचें दशमस्थानांतल्यान भाग्यात परिभ्रमण जायत आसा. ताचो परिणाम फाटल्यो उणिवो भरून येतल्यो. धतू राशीतलें गुरूचें सुखस्थानांतलें वास्तव्य लाभदायी थारतलें. मोटे…

0 Comments

कन्या – 21/6/20 ते 27/6/20

ह्या सप्तकांत तुमचें ग्रहमान पळयत जाल्यार तुमच्या कामाचें योग्य तरेन नियोजन केल्यार खूबश्यो गजाली साध्य जावंक शकतल्यो. न्यायालयाच्या कामांनी गती मेळटली. शेतांच्या कामांक चालना मेळटली. भलायकी विशीं जागृत रावात. चड…

0 Comments

कन्या – 14/6/20 ते 20/6/20

संपर्क सादिल्ल्यान तुमी आनंदी जातलें. इश्टांचें सहकार्य मेळटलें. खूबशा लोकां कडेन चर्चा करूंक शकतले. वेपारी तांचो वेपार, वेवसायाचो विस्तार आनी नवीन प्रकल्पाचे आयोजन करूंक शकतले. चड करून भागिदारी वा नवीन…

0 Comments