गोंयांत ‘अपना भाडा’ टॅक्सी सेवा रोखडीच जातली सुरू

मुर्तझा अली हांची म्हायती पणजी: गोंयांत रोखडेंच ‘अपना भाडा’ ही अ‍ॅपार चलपी टॅक्सी सेवा सुरू जातली. 7 मार्चा सावन हे सेवेची विवीध सुवातांनी कार्यालयां सुरू जातली. थळावे तशेंच पर्यटकांक उण्या…

0 Comments

नगरपालिका वेंचणुकेच्या आरक्षणाचो आयज सोक्षमोक्ष

खंडपिठाच्या निवाड्या उपरांत राजकी घडणुकांक येतलो नेट पणजी : आरक्षणाक आव्हान दिवपी याचिकांचेर खंडपीठ आयज निवाडो दीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्ल्यान आरक्षणाच्या प्रस्नाचो आयज सोक्षमोक्ष लागपाचो आसा. चडशे इत्सू उमेदवार तशेंच…

0 Comments

कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 1 एप्रीलाच्यान रस्त्यार धांवतल्यो

देशांतली सगल्यांत उंच बस गोंयांत पणजी : भारतांतली सगल्यांत उंच इलेक्ट्रीक बशीचो हालींच कदंब म्हामंडळांत आस्पाव जाला. ह्या बशीची उंचाय 900 मि. मि. आसून लांबाय 12 मिटर आसा. जाल्यार बशीची…

0 Comments

भाजपाक हारोवप हेंच एकमेव ध्येय : दिगंबर कामत

विरोधी पक्षांची फातोड्डेंच्या हॉटेलांत गुपीत बसका पणजी: फातोड्डेंच्या हॉटेलांत शेनवारा विरोधी पक्षांच्या आमदारांची बसका जाली. हे बसकेंत भाजपाक हारोवपा खातीर सगल्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाचेर चर्चा जाली. मात, दिगंबर कामत…

0 Comments

पेडणेंतल्या राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 च्या बांदकामांत कंत्राटदाराचो भ्रश्टाचार

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ओगी कित्याक: अ‍ॅड. प्रसाद शहापुरकाराचो आरोप पणजी: पेडणें म्हालांत राष्ट्रीय म्हामार्ग क्र. 66 बांदिल्ल्या कंत्राटदारा आड पेडणें पुलिसांक एफआयआर नोंदोवपाचे निर्देश न्यायालय दंडाधिकारी पयलो वर्ग हांणी दिले.…

0 Comments

विधानसभा अधिवेशनाचो कार्यकाळ थारावपा फाटल्यान भाजपा सरकाराचो राजकी डाव

विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांचो आरोप पणजी: गोंय विधानसभा अधिवेशनाचो कार्यकाळ फकत 13 दिसूच थारावपा फाटल्यान भाजपा सरकाराचो राजकी डाव आसून, 24 मार्चा सावन सुरू जावपी अधिवेशनांत म्हादय, कोळसो…

0 Comments

रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय

रानजीव मंडळाचीय मंजुरी, 121 हेक्टर रानक्षेत्रांचेर येतली हावळ पणजीः फाटले कांय म्हयने दक्षीण-अस्तंत रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणाक गोंयांतल्यान खर विरोध जाता. फाटले वर्सभर हो प्रकल्प प्रलंबीत आसा. पूण आतां रेल्वे मार्ग…

0 Comments

लग्ना उपरांत 25 वर्सांनी घटस्फोटा खातीर बायलां आयोगा कडेन

कुटुंबीक छळणूक, सोशल मिडिया वयलीं मोगाचीं कारणां; आयोगा कडेन म्हयन्याक 75 कागाळी दाखल Vidhya Gawade पणजीः लग्ना उपरांत 25 ते 30 वर्सां संवसार करून आनी भुरगीं व्हड जाले उपरांतूय घोवा…

0 Comments

तमनार प्रकल्प: 1200 मेगावॅट वीज गोंयाक मेळटली

अभयारण्यांतल्यान फक्त 2.5 कि. मि. अंतरा मेरेन वीज सरयो पणजी : तमनार वीज ट्रान्समिशन प्रकल्प जाले उपरांत गोंयांत 1200 मेगावॅट मेरेन वीज उपलब्ध जावंक शकता. ते भायर तामीळनाडू आनी दक्षीण…

0 Comments

मनपाः बाबुशाच्या पॅनेला प्रमाण मुखार वचपाचे निश्चीत

दत्तप्रसाद, सिद्धार्थ, उत्पल हांचे कडेन सध्या आडनदर भांगरभूंय I प्रतिनिधीपणजीः आमदार बाबुश मोंसेरात हांणी जाहीर केल्ल्या पणजी म्हापालिका वेंचणुकेच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलाक लागून नाराज जाल्ल्या उत्पल पर्रीकार, सिद्धार्थ कुंकळ्येंकार, दत्तप्रसाद…

0 Comments