कोवीड काळांतली भाड्याची रक्कम माफ करपाक वाळपय नगरपालिकेचो न्हयकार

थळाव्या आमदाराचे निर्देशूय लायले खुंटयाळ्याक वाळपय: वाळपय नगरपालिकेक थळाव्या आमदारान निर्देश दिवन वेगीत कोवीड काळांतल्या भाडेकारांचें भाडें माफ करपाक नगरपालिकेन न्हयकार दिला. हाका लागून तांचे मुखार हुस्को निर्माण जाला. इतल्या…

0 Comments

सुर्ला- सत्तरे जालो रणमालें महोत्सव

पांडुरंग हेमा गांवकार हांचे हस्तुकीं उक्तावण वाळपय: सुर्ला सत्तरी हांगासरल्या श्री सांतेरी केळबाय शांतादुर्गा देवस्थानाच्या प्रांगणांत आयोजीत केल्ल्या धाव्या रणमालें महोत्सवांत परंपरीक संस्कृतीचें दर्शन दिसून आयलें. ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक…

0 Comments

कळंगूटे दोंगर कापपाचें काम उडयलें बंद

म्हापशें: गावरावाडो कळंगूटे हांगा मोटन झरी लागसार बोआ व्हिगम टेकडी वयलें बेकायदेशीर दोंगर कापपाचें काम जेसीबी वरवीं सुरू आशिल्लें. कळंगूटे कॉन्स्टिट्यून्सी फोरमान पुलिसांच्या आदारान हें दोंगर कापपाचें काम बंद उडयलें.…

0 Comments

युती खातीर काँग्रेसीची आयज बसका

भाजपा मुखार कार्यकर्त्यांचेंच आव्हान; म्हापसा पालिका वेंचणूक म्हापशें: पालिका वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन मगो पक्ष आनी समविचारी संघटणेंच्या आदारान पक्ष पुरस्कृत पॅनल देंवोवपाचो निर्णय घेतला. हाचेर म्होर मारपा खातीर मंगळारा बसका…

0 Comments

म्होंवा मुसां पसून जीव वाटायतना वास्कोचो तरणाटो बुडलो

खानापूर: म्होंवाच्या मुसांनी अचकीत हल्लो केल्ल्यान तांचे पसून वाटावपा खातीर तरणाट्यांनी घसघश्यांत उडी घेतिल्ल्यान एका तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव कुमरजीत (21, वास्को) अशें आसा. ही घडणूक…

0 Comments

मांद्रें कॉलेजीचें अनुदान सुरू करात; खंडपिठाचो निवाडो

अ‍ॅड. रमाकांत खलपा कडल्यान निवाड्याक येवकार म्हापशें: मांद्रें विकास परिशदेच्या मांद्रें कॉलेजीचें बंद केल्लें अनुदान परतून सुरू करचें. पांच वर्सांची थकबाकी दिवची. असो निवाडो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान दिला.…

0 Comments

भाजपाक हारोवपाचे विरोधकांचे यत्न अपेशी?

भाजपा कडल्यान पालिका पुरस्कृत गटांतल्या उमेदवारांचीं नांवां येता त्या सप्तकांत निश्चीत करपाचो निर्णय घेतला. भाजपा प्रणीत आघाडीची जापसालदारकी आमदार ज्योशुआ डिसोझा आनी ज्येश्ठ नगरसेवकांचेर सोंपोवपाचो निर्णय पक्षान घेतला. म्हापश्यांत पालिका…

0 Comments

जमीन मालकी हक्क प्रस्नाचेर कायद्याचो अभ्यास करून निर्णय घेतलेः मुख्यमंत्री

नागरिकांनी भेटयलें सयांचें निवेदन वाळपयः सत्तरी म्हालांत प्रलंबीत आशिल्ल्या जमीन मालकी विशीं सरकार योग्य अभ्यास आनी विचार करून निर्णय घेतलें. योग्य पांवड्यार धोरण आंखून जमीन मालकी प्रस्नाचेर नागरिकांक न्याय दिवपाचो…

0 Comments

राज्यांतल्या टॅक्सी वादाचो पर्यटकांक त्रास

तोडगो काडपाची पर्यटकाची व्हिडिओ वरवीं सरकारा कडेन मागणी म्हापशें: थळावे पर्यटक टॅक्सीकार आनी गोवा मायल्स हांचे मदलो वादाचो आतां थेट परिणाम पर्यटकांचेर जाला. हे विशींचो एका पर्यटकाचो व्हिडियो सध्या सोशल…

0 Comments

कळंगूटे अपघात; दोगांक मरण

म्हापशें: परबोवाडो कळंगूटे थार जीप आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दोगां दुचाकी चलोवप्यांक मरण आयलां. राजाराम सावंत (पिराय- 69, रा. म्हापशें) आनी दत्तात्रेय शिंदे (पिराय-66, रा. म्हापशें ) अशी मरण…

0 Comments