फाल्यां सांग्या वयलीं दुकानां बंद

भाडें वाड थकबाकी पंदरा दिसांत फारीक करपाची नोटीस दिल्ल्यान निशेध सांगें: फाटल्या 25 वर्सांत दुकान भाड्याची फेररचणूक करिनासतना ह्या वर्सांतलें 15 टक्के भाडें वाड थकबाकी पंदरा दिसांत फारीक करपाची नोटीस…

0 Comments

खण अवलंबितांची तांक सरकाराक दाखोवपाचो निश्चेव

पावणी जाल्यार खणी बेगीन सुरू जावप अशक्य सांवड्डें : खणी सुरू करपा विशीं सरकार फक्त पोकीं आस्वासनां दियत आसा. पूण प्रत्यक्षांत कसलीच कृती करिना. ते खातीर खण अवलंबितांचो संयम आतां…

0 Comments

जैव संंवेदनशील वाठार तशेंच अभयारण्यांंचेर नदर दवरपा खातीर समिती

अतिक्रमण वा हरकतीच्या घडणुकांचेर दवरतले नदर पणजी : गोंयांतले जैव संंवेदनशील वाठार तशेंच मोलें, खोतीगांव, बोंंडला, म्हादय अभयारण्याचेर नदर दवरपा खातीर राज्य सरकारान जैव संंवेदनशील देखरेख समिती स्थापन केल्या. अभयारण्य…

0 Comments

महेश नायक हांच्या ‘आगळें तूं, वेगळें हांव’ नाट्य पुस्तकाचें प्रकाशन

सांगें: महेश चंद्रकांत नायक हे सगल्या गोंयांत बऱ्यांतले बरे नाट्य लेखक म्हणून फामाद आसात. विशेश म्हणल्यार तांच्या वझरी ह्या मुळ गांवांत दर एका उत्सवाक तांची नाटकां जातात आनी तीं आपुणूय…

0 Comments

लोकशाय घटमूट करपाची जापसालदारकी नव्या तरणाट्या मतदारांचेर आसाः फडते

सांग्यार उपजिल्होधिकारी कार्यालयांत राष्ट्रीय मतदार दीस मनयलो भांगरभूंय । प्रतिनिधी सांगें : लोकशाय घटमूट करपाची जापसालदारकी नव्या तरणाट्या मतदारांचेर आसा. कसल्याय आनी कोणाच्याय भुलोवण्यांचेर विस्वास दवरनासतना मतदान करपा खातीर तरणाट्यांनी…

0 Comments

फ्रान्सिस सार्दीन हांणी नेत्रावळी हायस्कुलाक लॅपटॉप भेटयले

भांगरभूंय । प्रतिनिधी सांगें : गांवगिऱ्या वाठारांतले विद्यार्थी शिक्षणांत फाटीं उरपाक जायना. तांकां शिक्षणा खातीर जे कितें जाय ते खासदार निधींतल्यान उपलब्ध करून दिवपाचो आपलो यत्न आसतलो. ते खातीर पालकांनी…

0 Comments

फाल्यां युनायटेड धनगर असोसिएनाची बसका

भांगरभूंय । प्रतिनिधी  सांगें : युनायटेड धनगर असोसिएनाची नवी समीती निवडपा खातीर आनी धनगर प्रिमियर लीग आयोजना खातीर भरीपवाडो कुळें धारबांदोडा  हांगच्या श्री महामाया सभाघरांत ता. 23 जानेवारी दिसा सकाळच्या…

0 Comments

तरणाट्यांनी राज्याचो फुडार घडोवपा खातीर वावुरपाक जायः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय । प्रतिनिधी  सांगें : आयच्या तरणाट्यांनी शारिरीक सेवे बरोबर बौद्धीक सेवा करतना राष्ट्रसेवा घडपाक जाय. राज्याचो फुडार घडोवपा खातीर वावुरपाक जाय. ते खातीर तरणाट्यांनी बरें कार्याक सदांच तेंको दिवन…

0 Comments

ऊस उत्पादकाचें सांग्यांर धरणे आंदोलन

मागण्यां संबंदी लेखी आश्वासनाची मागणी भांगरभूंय प्रतिनिधी सांगें : दिल्ल्या धा दिसांचे मुजतींत सरकारान मागण्यो मान्य केल्यो ना हे खातीर ऊस उत्पादक संघर्श समितीच्या बावट्या खाला सुमार 200 ऊस उत्पादकांनी …

0 Comments
गोंय मुक्ती लढ्यांत सावयवेरेंचें योगदान म्हत्वाचें: पुंडलीक नायक
’गोमंत मुक्तीध्यास’ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करतना पुंडलीक नायक, डॉ. सोमनाथ कोमरपंत, दत्ताराम देसाय, भास्कर खांडेपारकार आनी लेखक रामदास चाफाडकार.

गोंय मुक्ती लढ्यांत सावयवेरेंचें योगदान म्हत्वाचें: पुंडलीक नायक

‘गोमंत मुक्तिध्यास’ ह्या पुस्तकाचें जालें प्रकाशन भांगरभूंय । प्रतिनिधीसावयवेरें : पुर्तुगेजांच्या त्रासांतल्यान गोंय मुक्त जालें आनी स्वातंत्र्याची उमळशीक सोंपली. गोंय मुक्ती लढ्यांत सावयवेरेंचे योगदान खूब व्हड आसा. सावयवेरेंच्या चाफाडकर, सावयकार,…

0 Comments