सरकाराक जमना जाल्यार मगो पक्षाक शिगमोत्सव मनोवपाक परवानगी दिवची

सुदिन ढवळीकार: चित्ररथ, रोमटामेळ, लोककला पंगडाचेर केलो अन्याय फोंडें: शिगमोत्सव हो गोंयच्या गरीब आनी कश्टकरी लोकांचो उत्सव. तो सगल्या म्हालांनी उर्बे उमेदीन मनयतात. पूण अंदूं सरकारान फक्त तिनूच कडेन हो…

0 Comments

शिवाजी महाराजांचो एक तरी गूण आत्मसात करपाची गरज: मुख्यमंत्री

फोंडें: हिंदू संस्कृतीचो सांबाळ आनी संवर्धना खातीर शिवाजी महाराजान केल्लें कार्य सगल्यांक खबर आसा. फक्त महाराष्ट्र न्हय जाल्यार देशांत शिवाजी महाराजान हिंदुत्व आनी स्वधर्माची शिकवण दिली. शिवाजी महाराजांचो इतिहास आयचे…

0 Comments

मंगेशी बांदकाम प्रकल्पाच्या लांकडी सामानाक लायलो उजो

बांदकाम वेवसायिकाची फोंडें पुलिशेंत कागाळ फोंडें: मंगेशींतल्या सर्वे क्र. 45/1बी हे सुवातेंत सगले सरकारी सोपस्कार पुराय करून सुरू केल्ल्या बांदकाम प्रकल्पाचे सुवातेर कांय थळाव्या लोकांनी सुडाचे भावनेन प्रकल्पाच्या सामानाक उजो…

0 Comments
सहकार संघ गोंयच्या सहकार मळाक  नवी दिका दिवपाचें कार्य करता : मंत्री गावडे
गोंय राज्य सहकारी संघाच्या कुर्टी फोंडेंच्या नव्या कार्यालयाचें उक्तावण करतना सहकार मंत्री गोविंद गावडे, सहकार निबंधक अरविंद खुटकार, गोंय राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष उदय प्रभू, पांडुरंग मांद्रेंकार आनी हेर.

सहकार संघ गोंयच्या सहकार मळाक नवी दिका दिवपाचें कार्य करता : मंत्री गावडे

सहकार संघाच्या नव्या कार्यालयाचें उक्तावणा भांगरभूंय । प्रतिनिधी फोंडें : सहकार संघ फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयच्या सहकार मळाक नवी दिका दिवपाचें कार्य करता. सहकार कार्यकर्त्यांक दिवपी प्रशिक्षक हें तातूंतलेंच एक…

0 Comments

मगो अध्यक्षपदार दीपक ढवळीकारूच!

पक्षाचे वेंचणुकेंत पुराय पॅनल जिखलें पणजीः मगो पक्षाचे अध्यक्षपद आनी केंद्रीय समितीच्या वांगडी पदा खातीर जाल्ले वेंचणुकेंत दीपक ढवळीकार हे 409 मतांनी जिखले. तांच्या विरोधांत वेंचणूक लढपी निलेश पटेकार हांकां…

0 Comments

बोरी पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच हांचे आड अविस्वास थाराव

फोंडें: बोरी ग्रामपंचायतीची सरपंच भावना मनुराय नायक आनी उपसरपंच सुनील सावकार हांचे आड स पंच वांगड्यांनी काल अविस्वास थाराव घेवन गटविकास अधिकार्‍यां कडेन दिलो. ह्या थारावाचेर सरपंच आनी उपसरपंच पंचायतीच्या…

0 Comments

अपेस लिपोवपा खातीरूच सरकार लागलां विरोधकांचे फाटीक: ढवळीकार

जीत आरोलकाराची ईडी वतीन चवकशी पणजी: फाटल्या साडेतीन वर्सांत आयिल्लें अपेस लिपोवपा खातीरूच राज्य सरकार सरकारी यंत्रणेचो वापर करून विरोधका समकार आडमेळीं हाडीत आसात. मगोचे फुडारी जीत आरोलकार हांची अंमलबजावणी…

0 Comments

मुक्तीदीस सुवाळ्याक 100 कोटी रुपया खर्च करपाचो राज्य सरकाराचो निर्णय चुकीचो: ढवळीकार

फोंडें: राज्याच्या साठाव्या मुक्तीदीस सुवाळ्या निमतान 100 कोटी रुपया खर्च करपाचो राज्य सरकाराचो निर्णय चुकीचो आसा. मुख्यमंत्र्यान सध्याची देशाची वा राज्याची अर्थीक परिस्थिती पळोवन केंद्र सरकारा कडल्यान मेळपी ह्या पयशांचो…

0 Comments

कुंडय सात लाखांचो सोरो जप्त

एकाच क्रमांकाचे सांपडले दोन ट्रक फोंडें: गस्ती वयल्या फोंडें पुलिसांनी मंगळारा सांजवेळा कुंडय एकाच नोंदणी क्रमांकाचे दोन ट्रक सांपडलें. दुबावा वयल्यान तांची झडटी घेतली तेन्ना एका ट्रकांत सुमार सात लाख…

0 Comments

मलनिस्सारण प्रकल्पा विशीं केल्ले आरोप अर्दकुट्या म्हायतीच्या आधाराचेर

आपणा बरोबर चर्चेक बसून म्हायती घेवची सुदिन ढवळीकाराचें रवी नायकाक आव्हान फोंडें: फोंडेंचे आमदार रवी नायक हांणी मलनिस्सारण प्रकल्पा विशीं केल्ले आरोप अर्दकुट्या म्हायतीच्या आधाराचेर आसात आनी तांणी आपणा बरोबर…

0 Comments