मोपा रस्त्याच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांचो विरोध

सरकारी अधिकाऱ्यांक आडायले, 76 जाणांक अटक, जामिनाचेर सुटका पेडणेंः मोपा विमानतळा खातीर धारगळ सुकेकुळण ते मोपा प्रकल्पा मेरेन वचपाक नवो राष्ट्रीय म्हामार्ग करपाक मान्यताय दिल्या. ते प्रमाण काल 500 परस…

0 Comments

कंटेनराक अपघात; चालक, क्लीनर वाटावले

पेडणें: गोंयच्यान मुंबय वचपी केबलाची येरादारी करपी कंटेनराच्या चालकाक रस्त्याचो सुमार मेळूंक नाशिल्ल्यान कंटेनर उमथलो. पत्रादेवी पुलीस चेक नाक्याच्या लागसार काल फांतोडेर हो अपघात जालो. म्हामार्ग कंत्राटदारांनी कामाची कसलीच दिशादर्शक…

0 Comments

रानदुकराच्या हल्ल्यांत अंकूश परबाक मरण

पेडणें: देऊळवाडो वारखंडचे अंकूश सखाराम परब (वर्सां-50) हांचेर सकाळीं 9 वरांचेर धारगळच्या रानांत वतना एका रानदुकरान हल्लो केल्ल्यान तांकां जाग्यारूच मरण आयलें.सकाळीं 9 वरांचेर अंकूश परब आपल्या भावा वांगडा गोरवांक…

0 Comments
नागरिकांनी आपल्यो समस्या आपल्या कडेन  येवन मांडच्यो : उपमुख्यमंत्री आजगांवकार
म्हामार्ग रुंदीकरणाक विरोध करपी नागरीक

नागरिकांनी आपल्यो समस्या आपल्या कडेन येवन मांडच्यो : उपमुख्यमंत्री आजगांवकार

उपमुख्यमंत्र्यानी चर्चेक शेतांत येवचें, शेतकारांची मागणी भांगरभूंय । प्रतिनिधी  पेडणें : धारगळ सुकेकुळण ते मोपा विमानतळ मेरेन  वचपी रस्त्याक कोणेंच विरोध करचो न्हय. ताका राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या. जर…

0 Comments

मोपाच्या पिडेस्त भुंयपुतांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन

मोपा संघर्श समितीची गांवांगांवांनी जनजागृती भांगरभूंय । प्रतिनिधीपेडणें : आमच्या जाण्ट्यांनी सांबाळून दवरिल्ल्यो जमनी सरकारान मोपा विमानतळा खातीर सामक्या उण्या दरान विकत्यो घेतल्यात. ताचो मोबदलो आजुनूय दिवंक ना. उरल्या त्योय…

0 Comments

धारगळ ते मोपा जोडरस्तो रद्द करात; शेतकारांची मागणी

पेडणें: मोपा विमानतळाचेर वचपा खातीर धारगळ ते मोपा जोडरस्तो सरकार थळाव्यांक विस्वासांत घेनासतना करता, त्या जोड रस्त्याक शेतकारांचो खर विरोध आसा, हाची गंभीर दखल घेवन सरकारान हो रस्तो रोखडोच रद्द…

0 Comments

हरमल वाठार काळखांत

वीज खात्याक केल्ल्या कागाळींचेर आड नदर  भांगरभूंय । बातमीदार  हरमल: हरमल पंचायत वाठारांतले रस्त्या वयले दिवे पेटनाशिल्ल्यान आनी कांय दिवे वीज खात्यान काडून दवरिल्ल्यान रस्त्यार काळोख पातळ्ळा. ताका लागून नागरिकांनी…

0 Comments
मांद्रर्‍यां धिरयो बंद करच्यो
पेडणें म्हालांत जावपी बैलांच्यो धिरयो बंद करपा खातीर गोवा सुरक्षा मंचा वतीन पेडणें पोलिसांक निवेदन दितना विनायक च्यारी, ज्ञानेश्वर नायक, राया नायक.

मांद्रर्‍यां धिरयो बंद करच्यो

गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी, धिरयां वेळार एका बैलाक मरण भांगरभूंय । प्रतिनिधी  पेडणें : पेडणें म्हालांतल्या मांद्रर्‍यां वांठारांत जावपी बैलांच्या धिरयांनी एका बैला 27 जानेवारी दिसा मरण आयलें. ह्या धिरयांनी…

0 Comments
तुळसकार वाडी-मोपा रस्त्याक विरोध
बसके वेळार उलयतना सरपंच संजय तुळसकार. कुशीक पंच मंदार परब, प्रदीप पाडलोस्कार, पंच प्रदीप कांबळी आनी हेर.

तुळसकार वाडी-मोपा रस्त्याक विरोध

धारगळ ते तुळसकार वाडी, मोपा प्रकल्पा मेरेन रस्तो जाल्यार आमचीं घरां, काजूच्यो बागो आनी उदका स्रोत आमकां ना जातले. हाचें म्हत्व लक्षांत घेवन पंचायत मंडळान आनी सरकारान तुळसकार वाडी हांगचे…

0 Comments

पेडण्यां दर्यादेग वाठारांतलीं रिसोर्टां पर्यटकां खातीर सज्ज

पेडणें: कोरोना महामारीन पर्यटन वेवसायाचेर मार्च 2020 ते आतां मेरेन संकश्ट हाडलें. ह्या संकश्टाचेर मात करीत दर्यादेग वाठारांतल्या पर्यटन वेवसाया कडेन लागीं आशिल्ल्यांनी आपलो वेवसाय पूर्वपदार हाडपा खातीर लाखांनी रुपया…

0 Comments